Hlavička MÚA

Obsah webové prezentace

28. říjen: proměny jednoho výročí

  1. Úvod, Finis Austriae
  2. Nový svátek
  3. První desetiletí
  4. Poslední oslavy
  5. Válka
  6. Vznik republiky i znárodnění
  7. Dvojí oslavy
  8. Triáda: vznik, založení, federalizace
  9. Sedmdesáté výročí – návrat

Zoomovací technologie v albech

Obsah alba můžete prohlížet buď přímo v náhledovém rámečku na výchozí stránce nebo v celoobrazovkovém režimu na samostatné stránce (volba fullscreen v rámečku vpravo nahoře). Podrobnosti si přiblížíte pomocí lupy (+-), zobrazující se po umístění kurzoru nad vybrané místo v albu.

Nezobrazuje se vám obsah rámečku? Zkontrolujte, zda máte v prohlížeči webu nastaveno otvírání flashových animací (povolte), případně zda máte nainstalovánu novější verzi Adobe Flash plug-inu (stáhněte si volný Flash Player).

Webová prezentace výstavy

28. říjen: proměny jednoho výročí – 9

Sedmdesáté výročí – návrat


„Zápas o národní a sociální svobodu byl po staletí hlavním obsahem našich tisíciletých dějin. Vznik Československa byl aktem revolučním a pokrokovým. Zasloužily se o to předně lidové masy, prostý člověk, vlastenecká inteligence, radikalizovaní vlivem Velké říjnové socialistické revoluce, zasloužil se o to domácí i zahraniční odboj v čele s T. G. Masarykem, Edvardem Benešem, Milanem Rastislavem Štefánikem a další osobnosti.“

Miroslav Štěpán na manifestaci k 70. výročí založení Československa, Rudé Právo 28. 10. 1988

„Čtyřicet let to komunistům trvalo, než pochopili, že „28. říjen“ byl a bude naším národním svátkem. Jejich souhlasu jsme k tomu nepotřebovali.“

Vsevolod Pospíšil. Slávy vnučka a co mi vyprávěla balada

Zákonným opatřením č.141/1988 předsednictva Federálního shromáždění ze dne 21. září 1988 byl 28. říjen prohlášen opětovně státním svátkem. Oficiální oslava proběhla již 27. října na Václavském náměstí. Oslavy 70. výročí založení Československa v roce 1988 odrážely manévrování uvnitř komunistických vládnoucích elit. Zatímco na rozšířeném plenárním zasedání ÚV KSČ k 70. výročí se v Husákově projevu ozýval duch staré ideologie, na Václavském náměstí Miroslav Štěpán připomněl Masaryka, Beneše a Štefánika. V Bratislavě byla slavnostně navrácena socha lva s prvorepublikovým státním znakem, dílo Bohumila Kafky z roku 1938. V pátek 28. října proběhly na Václavském a Staroměstském náměstí opoziční a protikomunistické demonstrace, při nichž došlo k zásahu Veřejné bezpečnosti. Československé exilové organizace vydaly k 70. výročí vyhlášení samostatnosti prohlášení, vyzývající k osvobození Československa z komunistické diktatury; podzim 1988 se tak stal prologem k podzimu následujícího roku.

< K předchozímu panelu |

Aktualizováno: 2008-12-09       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.