Hlavička MÚA

Obsah webové prezentace

28. říjen: proměny jednoho výročí

  1. Úvod, Finis Austriae
  2. Nový svátek
  3. První desetiletí
  4. Poslední oslavy
  5. Válka
  6. Vznik republiky i znárodnění
  7. Dvojí oslavy
  8. Triáda: vznik, založení, federalizace
  9. Sedmdesáté výročí – návrat

Zoomovací technologie v albech

Obsah alba můžete prohlížet buď přímo v náhledovém rámečku na výchozí stránce nebo v celoobrazovkovém režimu na samostatné stránce (volba fullscreen v rámečku vpravo nahoře). Podrobnosti si přiblížíte pomocí lupy (+-), zobrazující se po umístění kurzoru nad vybrané místo v albu.

Nezobrazuje se vám obsah rámečku? Zkontrolujte, zda máte v prohlížeči webu nastaveno otvírání flashových animací (povolte), případně zda máte nainstalovánu novější verzi Adobe Flash plug-inu (stáhněte si volný Flash Player).

Webová prezentace výstavy

28. říjen: proměny jednoho výročí – 8

Triáda: vznik, založení, federalizace


„Jako socialističtí vlastenci a internacionalisté hlásíme se k 28. říjnu plným morálním právem vítězů z máje 1945 a února 1948, právem budovatelů své socialistické vlasti, její bezpečnosti a blaha všech pracujících občanů.“

Evžen Erban na 26. 10. 1978 na schůzi České národní rady

V předvečer oslav 28. října 1968 byl přijat zákon o československé federaci. Doplnil tak význam 28. října o další rozměr a byl prologem k následující éře normalizace. Podle zákona 56/1975 ze dne 11. června 1975 přestal být 28. říjen dnem pracovního klidu a stejně jako 25. únor, 29. srpen a 7. listopad stal významným dnem Československé socialistické republiky. Státním svátkem byl jenom 9. květen. 28. říjen byl připomínán již v triádě vznik – znárodnění – federalizace. Vznik Československa byl vysvětlován především jako „zápas mas o národní svobodu a sociální práva“, jako „porážka největších třídních a národních nepřátel československého lidu - německé a maďarské buržoazie“. Disent či exil spojovaly vznik první republiky s osobou Tomáše Garrigua Masaryka, s jeho filozofickým odkazem; jejich oslavy 28. října byly projevem nesouhlasu s praktikami komunistického režimu.

< K předchozímu panelu | K dalšímu panelu >

Aktualizováno: 2008-12-09       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.