Hlavička MÚA

Obsah webové prezentace

28. říjen: proměny jednoho výročí

  1. Úvod, Finis Austriae
  2. Nový svátek
  3. První desetiletí
  4. Poslední oslavy
  5. Válka
  6. Vznik republiky i znárodnění
  7. Dvojí oslavy
  8. Triáda: vznik, založení, federalizace
  9. Sedmdesáté výročí – návrat

Zoomovací technologie v albech

Obsah alba můžete prohlížet buď přímo v náhledovém rámečku na výchozí stránce nebo v celoobrazovkovém režimu na samostatné stránce (volba fullscreen v rámečku vpravo nahoře). Podrobnosti si přiblížíte pomocí lupy (+-), zobrazující se po umístění kurzoru nad vybrané místo v albu.

Nezobrazuje se vám obsah rámečku? Zkontrolujte, zda máte v prohlížeči webu nastaveno otvírání flashových animací (povolte), případně zda máte nainstalovánu novější verzi Adobe Flash plug-inu (stáhněte si volný Flash Player).

Webová prezentace výstavy

28. říjen: proměny jednoho výročí – 7

Dvojí oslavy


„V tento den, po třiceti letech, třeba se zeptat, zda se idey 28. října uskutečnily. Musíme odpovědět podle pravdy, že ano i ne. Uskutečnily se, protože prvních dvacet let v první naší republice se vládlo podle Masarykových demokratických a humanitních zásad. A neuskutečnily se, neboť potom po šest let vládl v naší vlasti německý tyran. Neuskutečnily se, protože právě nyní v Československu se vládne podle tyranských zásad.“

Ferdinand Peroutka, projev k 28. říjnu 1948 v Londýně, 26. října 1948

Komunistickým převzetím moci se vyprazdňuje původní obsah oslav vzniku Československa. Oslavy se vztahovaly k znárodnění a vznik Československa v roce 1918 byl spojen s říjnovou revolucí roku 1917. Oslavy se děly již v přímé režii vládnoucí strany. Ještě do počátku padesátých let je 28. říjen připomínán jako státní svátek a v letech 1948 a 1949 vydal Klement Gottwald k tomuto datu armádní rozkazy. V této době byla ještě připomínána i výročí narození a úmrtí T. G. Masaryka. Zákonem č. 93/1951 ze dne 2. listopadu 1951 o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech se Národní shromáždění republiky Československé usneslo, že státním svátkem je 9. květen jako den výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. 28. říjen jako den znárodnění se stal dnem pracovního klidu. Právě v případě 28. října, pokud to vyžadovaly hospodářské zájmy státu, mohla vláda stanovit, že se den pracovního klidu připadající na 28. říjen přesouvá na jiný den. 28. říjen jako den vzniku československé republiky byl nadále připomínán jenom v exilu.

< K předchozímu panelu | K dalšímu panelu >

Aktualizováno: 2008-12-09       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.