Hlavička MÚA

Obsah webové prezentace

28. říjen: proměny jednoho výročí

  1. Úvod, Finis Austriae
  2. Nový svátek
  3. První desetiletí
  4. Poslední oslavy
  5. Válka
  6. Vznik republiky i znárodnění
  7. Dvojí oslavy
  8. Triáda: vznik, založení, federalizace
  9. Sedmdesáté výročí – návrat

Zoomovací technologie v albech

Obsah alba můžete prohlížet buď přímo v náhledovém rámečku na výchozí stránce nebo v celoobrazovkovém režimu na samostatné stránce (volba fullscreen v rámečku vpravo nahoře). Podrobnosti si přiblížíte pomocí lupy (+-), zobrazující se po umístění kurzoru nad vybrané místo v albu.

Nezobrazuje se vám obsah rámečku? Zkontrolujte, zda máte v prohlížeči webu nastaveno otvírání flashových animací (povolte), případně zda máte nainstalovánu novější verzi Adobe Flash plug-inu (stáhněte si volný Flash Player).

Webová prezentace výstavy

28. říjen: proměny jednoho výročí – 6

Vznik republiky i znárodnění

„Letošní 28. říjen jest svátečném dnem, kdy my, hospodáři na svobodné líše, přehlížíme, co jsme ve svobodě znovunabyté vykonali. Dali jsme lidu půdu, vzatou Němcům a zrádcům … postavili jsme správu státu na demokratický základ národních výborů, ve kterých má rozhodovati jedině zájem lidu … znárodnili jsme klíčový průmysl, zajistili jsme výživu obyvatelstva, znovuvybudovali nacismem zničené školství a svou kulturu postavili na slovanský základ.“

Vincent Sameš: Jak k nám dnes mluví 28. říjen, 1946

Po válce se jediným státním svátkem opětovně stal 28. říjen, i když se objevily hlasy, že by se státním svátkem měl stát také 9. květen. V tento den roku 1945 zahájilo činnost Prozatímní národní shromáždění, které potvrdilo prezidentem Edvarda Beneše. Avšak původní význam svátku se postupně rozmělňoval. Začal se vykládat jako den znárodnění, i když dekrety č. 100–104 o znárodnění dolů, bank, pojišťoven, hutí a závodů nad 500 zaměstnanců byly prezidentem Benešem podepsány již 24. října. Také byl zmiňován v souvislosti se schválením dvouletého plánu 25. října 1946 či první pětiletky, která byla vyhlášena v předvečer 30. výročí 27. října 1948. Takto jej vykládali především komunisté, společně se sociálními demokraty; národní socialisté se v jeho výkladu vraceli k první republice; lidovci zdůrazňovali především ústavní pořádek.

< K předchozímu panelu | K dalšímu panelu >

Aktualizováno: 2008-12-09       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.