Hlavička MÚA

Obsah webové prezentace

28. říjen: proměny jednoho výročí

  1. Úvod, Finis Austriae
  2. Nový svátek
  3. První desetiletí
  4. Poslední oslavy
  5. Válka
  6. Vznik republiky i znárodnění
  7. Dvojí oslavy
  8. Triáda: vznik, založení, federalizace
  9. Sedmdesáté výročí – návrat

Zoomovací technologie v albech

Obsah alba můžete prohlížet buď přímo v náhledovém rámečku na výchozí stránce nebo v celoobrazovkovém režimu na samostatné stránce (volba fullscreen v rámečku vpravo nahoře). Podrobnosti si přiblížíte pomocí lupy (+-), zobrazující se po umístění kurzoru nad vybrané místo v albu.

Nezobrazuje se vám obsah rámečku? Zkontrolujte, zda máte v prohlížeči webu nastaveno otvírání flashových animací (povolte), případně zda máte nainstalovánu novější verzi Adobe Flash plug-inu (stáhněte si volný Flash Player).

Webová prezentace výstavy

28. říjen: proměny jednoho výročí – 4

Poslední oslavy


„Musíme ukázat světu, že uměli jsme nejen založit a obnovit náš stát, ale že jej umíme spravovat moudře a rozvážně a že se umíme dobře včlenit do řádu ostatních národů a států jako spolehlivá a cenná složka vývoje celého lidství. Známe své úkoly a nebojíme se jich.“

Edvard Beneš pro krajanský časopis Jihoameričan, 28. 10. 1936

„Jsouce si plně vědomi slavné minulosti svého národa a jeho ušlechtilého poslání v kultuře světové, budeme se ze všech sil přičiňovat, aby se v tvrdosti dnešních dnů nestalo nic, čím bychom se ukázali malými syny velkých otců.“

Předseda vlády Syrový občanům republiky v rozhlase 28. 10. 1938

Oslavy 28. října v době prezidentství Edvarda Beneše se staly vojenskou manifestací připravenosti republiky a vyjádřením loajality velké části obyvatelstva k ohrožené republice. Mnichovská dohoda poté znamenala tvrdý zásah do prvorepublikových tradic. Ochromená a znejistěná společnost nevěděla, co by měla slavit a k čemu by se měla hlásit. 28. říjen sice zůstal národním svátkem, ale vládním nařízením byl prohlášen pracovním dnem. Nakonec vláda – pod tlakem veřejnosti – vydala prostřednictvím ČTK 25. října pokyn k vyvěšení vlajek „jako v letech minulých“ a na zaměstnavatelích nechala volbu „mezi zastavením práce a pracovním provozem za sazbu pro práci v den národního svátku“. Předseda sněmovny Jan Malypetr a předseda senátu František Soukup položili 28. října věnce na hrob prvního prezidenta a v zastoupení ministra obrany Syrového kladl věnec u hrobu neznámého vojína na Staroměstském náměstí Alois Eliáš. Pro Slovensko to byl již svátek, který se nesvětí. Ironií osudu měl být v den 20. výročí založení republiky otevřen Památník osvobození na Vítkově.

< K předchozímu panelu | K dalšímu panelu >

Aktualizováno: 2008-12-09       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.