Hlavička MÚA

Obsah webové prezentace

28. říjen: proměny jednoho výročí

  1. Úvod, Finis Austriae
  2. Nový svátek
  3. První desetiletí
  4. Poslední oslavy
  5. Válka
  6. Vznik republiky i znárodnění
  7. Dvojí oslavy
  8. Triáda: vznik, založení, federalizace
  9. Sedmdesáté výročí – návrat

Zoomovací technologie v albech

Obsah alba můžete prohlížet buď přímo v náhledovém rámečku na výchozí stránce nebo v celoobrazovkovém režimu na samostatné stránce (volba fullscreen v rámečku vpravo nahoře). Podrobnosti si přiblížíte pomocí lupy (+-), zobrazující se po umístění kurzoru nad vybrané místo v albu.

Nezobrazuje se vám obsah rámečku? Zkontrolujte, zda máte v prohlížeči webu nastaveno otvírání flashových animací (povolte), případně zda máte nainstalovánu novější verzi Adobe Flash plug-inu (stáhněte si volný Flash Player).

Webová prezentace výstavy

28. říjen: proměny jednoho výročí – 2

Nový svátek


„Je spor, od kterého dne datovat právní existenci československého státu, zda od uznání pařížské zatímní vlády, nebo od 28. října či teprve od připuštění československé delegace na mírovou konferenci… Z hlediska zdravého rozumu, který mívá pro sebe výhodu jasnosti, je nejlépe pokládat za datum vzniku státu 28. říjen, protože je to den, kdy stát začal existovat hmotně.“

Peroutka: Budování státu

Nově založené státy budovaly a potvrzovaly vědomí státní identity; k tomu patřily společné rituály – mezi nejvýznamnější patřily svátky. V úterý 14. října 1919 byl na zasedání Národního shromáždění československého přijat zákon, kterým se prohlašoval 28. říjen za každoroční státní svátek. Pro Čechy se stal prvním uzákoněným státním svátkem, který přirozeně považovali i za národní. Tento názor však nesdíleli všichni – jiného názoru byla část Němců, Slováků, šlechty či komunisté. Oslavy 28. října měly různé formy: slavnostní projevy, vojenské přehlídky, koncerty, filmová představení, odhalování pomníků a desek, besídky, zvláštní čísla novin, pamětní publikace, memoáry. Prvorepubliková komemorace kladla jednoznačně důraz na válečné hrdinství a nastupující generaci. Výraznou postavou při oslavách 28. října byl T. G. Masaryk, jemu byly mnohdy oslavy dedikovány.

< K předchozímu panelu | K dalšímu panelu >

Aktualizováno: 2008-12-09       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.