Hlavička MÚA

Obsah webové prezentace

28. říjen: proměny jednoho výročí

  1. Úvod, Finis Austriae
  2. Nový svátek
  3. První desetiletí
  4. Poslední oslavy
  5. Válka
  6. Vznik republiky i znárodnění
  7. Dvojí oslavy
  8. Triáda: vznik, založení, federalizace
  9. Sedmdesáté výročí – návrat

Zoomovací technologie v albech

Obsah alba můžete prohlížet buď přímo v náhledovém rámečku na výchozí stránce nebo v celoobrazovkovém režimu na samostatné stránce (volba fullscreen v rámečku vpravo nahoře). Podrobnosti si přiblížíte pomocí lupy (+-), zobrazující se po umístění kurzoru nad vybrané místo v albu.

Nezobrazuje se vám obsah rámečku? Zkontrolujte, zda máte v prohlížeči webu nastaveno otvírání flashových animací (povolte), případně zda máte nainstalovánu novější verzi Adobe Flash plug-inu (stáhněte si volný Flash Player).

Webová prezentace výstavy

28. říjen: proměny jednoho výročí – 1

Výstava, doprovázející mezinárodní konferenci 1918: Model komplexního transformačního procesu? Podrobnosti na samostatné stránce...

Úvod

Vystavené materiály z Archivu Kanceláře prezidenta republiky, Archivu Ústavu T. G. Masaryka ve správě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., Libri prohibiti, Muzea dělnického hnutí, o. p. s., Národního archivu, Národního muzea, Parlamentní knihovny ČR, Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vojenského ústředního archivu – Vojenského historického archivu a soukromých sbírek Miloše Trnky, Miroslava Brože, Michala Pehra a Jiřího Šolce.

Výstava vznikla ve spolupráci s Národním muzeem a s finanční podporou Společnosti Jana Masaryka, o. p. s. a Masarykova demokratického hnutí.

Výstavu připravila Dagmar Hájková ve spolupráci s Vlastou Quagliatovou, Zdenko Maršálkem, Stanislavem Slavíkem a Richardem Vaškem.

Finis Austriae


„Události a zážitky převratu v Praze byly pro nás takovou radostí, štěstím a krásou, jakou si vůbec nemůže představit ten, kdo je neprožil. Lidé se na ulicích objímali a líbali, všude byla samá radost a jásání, ze všech očí zářilo štěstí a dobrá vůle. Nikdy jsem už nezažil takové sbratření pražského lidu jako ve dnech převratu 1918.“

Prokop Drtina, Paměti

Pouze několik dní od sebe dělilo dvě významné události, kdy byly symbolicky položeny základy československého státu. Dne 18. října bylo publikováno Masarykem koncipované Prohlášení nezávislosti československého národa zatímní vládou československou; o deset dní později, 28. října, podepsali politikové, kterým se dostalo označení Mužové října v Obecním domě Provolání národního výboru československého o samostatnosti československého státu. Shodou náhod se v tento den v Ženevě setkali představitelé domácího i zahraničního odboje; nejznámějšími osobnostmi byli Beneš a Kramář. Tato doba již předznamenávala spor, který proud odboje – domácí či zahraniční – měl větší zásluhy o vznik republiky. Každoroční oslavy 28. října, v jejich čele stál T. G. Masaryk, nakonec oba směry propojovaly.

| K dalšímu panelu >

Aktualizováno: 2009-01-31       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.