Hlavička MÚA

Obsah webové prezentace

Od řas k jádru. Vědy o živé a neživé přírodě na půdě Akademie věd

 1. Úvod, plakát
 2. Vědecké expedice – výzkum Antarktidy
 3. Expedice – Zikmund a Hanzelka
 4. Jaroslav Heyrovský
 5. František Burian
 6. Alois Zátopek
 7. Meteorologie
 8. Algologie – problematika krmných řas
 9. Radim Kettner, Geografie, geologie a průzkum slovenské krasové jeskyně Domica
 10. Jaromír Klika, Ochrana krajiny
 11. Jaderný výzkum – Jaderná elektrárna A-1 Jaslovské Bohunice, Spojený ústav jaderných výzkumů (SÚJV) v Dubně u Moskvy
 12. Čs. komise pro výzkum a využití kosmického prostoru – Interkosmos

Zoomovací technologie v albech

Obsah alba můžete prohlížet buď přímo v náhledovém rámečku na výchozí stránce nebo v celoobrazovkovém režimu na samostatné stránce (volba fullscreen v rámečku vpravo nahoře). Podrobnosti si přiblížíte pomocí lupy (+-), zobrazující se po umístění kurzoru nad vybrané místo v albu.

Nezobrazuje se vám obsah rámečku? Zkontrolujte, zda máte v prohlížeči webu nastaveno otvírání flashových animací (povolte), případně zda máte nainstalovánu novější verzi Adobe Flash plug-inu (stáhněte si volný Flash Player).

Webová prezentace výstavy

Od řas k jádru. Vědy o živé a neživé přírodě na půdě Akademie věd – 11

Jaderný výzkum – Jaderná elektrárna A-1 Jaslovské Bohunice, Spojený ústav jaderných výzkumů (SÚJV) v Dubně u Moskvy


Jaderná elektrárna A-1 Jaslovské Bohunice

Výstavba první čs. jaderné elektrárny byla zahájena v srpnu 1958 v Jaslovských Bohunicích v okrese Trnava na Slovensku. Do komerčního provozu byla elektrárna uvedena v prosinci 1972. Jaderný reaktor elektrárny nesoucí označení KS 150 byl vyprojektován v SSSR a Československu. Nádobu reaktoru a vnitřní komponenty aktivní zóny, kromě palivových elementů, vyrobil podnik Škoda v Plzni. Koncepce reaktoru měla ověřit možnost používat jako palivo neobohacený (přírodní) uran.
S ohledem na skutečnost, že se jednalo o první jadernou elektrárnu v Československu, docházelo v průběhu jejího spuštění a dalšího provozu k četným poruchám. K nejzávažnější havárii došlo 22. února 1977. V jejím důsledku bylo rozhodnuto odstavit elektrárnu A-1 z provozu. Postupná likvidace byla zahájena v roce 1979.

Spojený ústav jaderných výzkumů (SÚJV) v Dubně u Moskvy

Jedním ze států stojících u vzniku SÚJV v Dubně byla rovněž tehdejší ČSSR. Do SÚJV byla v průběhu následujících desetiletí vyslána dlouhá řada odborníků působících v ústavech ČSAV.
SÚJV leží na břehu řeky Volhy asi 120 km severně od Moskvy ve městě Dubna. Před šedesáti lety byla na místě dnešního města větší vesnice u Ivaňkovské přehrady známá jako rekreační místo moskevské honorace. Po druhé světové válce zde pod vedením akademika Kurčatova, otce ruské jaderné bomby, byla zahájena výstavba největšího urychlovače své doby – fázotronu. Jeho provoz byl zahájen v roce 1949 a od té doby se také datuje začátek rozrůstání vlastního města Dubny. V polovině padesátých let se Dubna jako jeden z mála ruských ústavů (po vzoru CERN – European Organization for Nuclear Research v Ženevě – založen 1954) začala otevírat světu a 26. března 1956 byla podepsána smlouva, která ústav definovala jako mezinárodní instituci s několika členskými zeměmi. V Dubně se rovněž konala první mezinárodní konference o urychlovačích v Rusku s účastí N. Bohra a F. Joliota. Během šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let se Dubna stále rozvíjela a dala světu řadu objevů, experimentů. Zde pracující vědci získali rovněž řadu cen a ocenění (I. M. Frank – Nobelova cena za fyziku). Velké množství vědeckých kapacit ze zemí východního bloku v tomto ústavu strávilo alespoň několik měsíců na stáži.
Členskými státy SÚJV jsou země bývalého Sovětského svazu (Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Moldávie, Rusko, Ukrajina, Uzbekistán), země východní a střední Evropy (Bulharsko, Česká republika, Polsko, Rumunsko, Slovensko) a další země bývalého „východního bloku“ (Kuba, KLDR, Mongolsko, Vietnam). Přidruženými členy jsou Německo, Maďarsko, Itálie a Jihoafrická republika. Na experimentech v Dubně se však účastní i řada dalších odborníků.

< K předchozímu panelu | K dalšímu panelu >

Aktualizováno: 2009-01-21       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.