Hlavička MÚA

Obsah webové prezentace

Od řas k jádru. Vědy o živé a neživé přírodě na půdě Akademie věd

 1. Úvod, plakát
 2. Vědecké expedice – výzkum Antarktidy
 3. Expedice – Zikmund a Hanzelka
 4. Jaroslav Heyrovský
 5. František Burian
 6. Alois Zátopek
 7. Meteorologie
 8. Algologie – problematika krmných řas
 9. Radim Kettner, Geografie, geologie a průzkum slovenské krasové jeskyně Domica
 10. Jaromír Klika, Ochrana krajiny
 11. Jaderný výzkum – Jaderná elektrárna A-1 Jaslovské Bohunice, Spojený ústav jaderných výzkumů (SÚJV) v Dubně u Moskvy
 12. Čs. komise pro výzkum a využití kosmického prostoru – Interkosmos

Zoomovací technologie v albech

Obsah alba můžete prohlížet buď přímo v náhledovém rámečku na výchozí stránce nebo v celoobrazovkovém režimu na samostatné stránce (volba fullscreen v rámečku vpravo nahoře). Podrobnosti si přiblížíte pomocí lupy (+-), zobrazující se po umístění kurzoru nad vybrané místo v albu.

Nezobrazuje se vám obsah rámečku? Zkontrolujte, zda máte v prohlížeči webu nastaveno otvírání flashových animací (povolte), případně zda máte nainstalovánu novější verzi Adobe Flash plug-inu (stáhněte si volný Flash Player).

Webová prezentace výstavy

Od řas k jádru. Vědy o živé a neživé přírodě na půdě Akademie věd – 10

Ochrana krajiny; Jaromír Klika


Ochrana krajiny

Na schůzi II. geologicko-geografické sekce ČSAV přednesl dne 6. května 1954 člen korespondent J. Kunský žádost ministerstva kultury, aby při II. sekci ČSAV byla zřízena Komise pro ochranu přírody a krajiny. Vedle II. sekce se měla práce v komisi účastnit také IV. biologicko-lékařská sekce ČSAV.
Hlavní cíle komise představovala zejména ochrana biotopů, výzkum v rámci rozsáhlých rezervací, příprava na pokusy omezit nebo zrušit rezervace, mezinárodní spolupráce, záchrana biocenos bezobratlých a ochrana lužních lesů. Spolupracovala s orgány státní správy při zřizování nových přírodních rezervací a kromě řady dobrozdání nutných pro posouzení významu navrhovaných rezervací vypracovávala posudky při plánovaných zásazích průmyslových a zemědělských podniků do krajiny. V roce 1959 se komise mimo jiné intenzivně věnovala problematice rašelinišť, především jejich ochraně proti nadměrné těžbě, která v tomto období intenzivně probíhala.

Jaromír Klika

Profesor Jaromír Klika patřil mezi nejvýznamnější vědecké osobnosti v oblasti moderního poznávání přírody a ochrany krajiny.Přednášel na Českém vysokém učení technickém, na Vysoké škole chemicko-technologické, kde rovněž vedl Ústav technické botaniky. S ním poté při reorganizaci vysokých škol v roce 1951 přešel na Katedru botaniky Biologické fakulty Univerzity Karlovy, kde působil až do své smrti jako profesor geobotaniky.
Často působil na výzkumné stanici v Montpellier, kde se seznámil s řadou významných zahraničních vědců a získal přehled o moderních pracovních metodách rostlinné sociologie. Byl členem mnoha domácích i zahraničních vědeckých institucí, aktivně se podílel na práci ve Svazu spolků pro okrašlování a ochranu domoviny a v Ústavu pro ochranu přírody a krajiny při MAP, kde se zasazoval o zřizování důležitých přírodních rezervací (Velká hora u Karlštejna, údolí Šárky u Prahy aj.). Po zřízení Československé akademie věd zasedal v řadě komisí a ve vědeckých radách ČSAV, Československé akademie zemědělské a Slovenské akademie věd.

< K předchozímu panelu | K dalšímu panelu >

Aktualizováno: 2009-01-26       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.