Hlavička MÚA

Zoomovací technologie v albech

Obsah alba můžete prohlížet buď přímo v náhledovém rámečku na výchozí stránce nebo v celoobrazovkovém režimu na samostatné stránce (volba fullscreen v rámečku vpravo nahoře). Podrobnosti si přiblížíte pomocí lupy (+-), zobrazující se po umístění kurzoru nad vybrané místo v albu.

Nezobrazuje se vám obsah rámečku? Zkontrolujte, zda máte v prohlížeči webu nastaveno otvírání flashových animací (povolte) a zda máte nainstalovánu novější verzi Adobe Flash plug-inu (stáhněte si volný Flash Player).

Webové prezentace výstav

V této sekci webu MÚA uvádíme webové prezentace vybraných uskutečněných výstav MÚA. Alba s původními panely umožňují detailní prohlížení exponátů.

Obsahy webových prezentací výstav

28. říjen: proměny jednoho výročí

Výstava, doprovázela mezinárodní konferenci 1918: Model komplexního transformačního procesu? Podrobnosti na samostatné stránce...

 1. Úvod, Finis Austriae
 2. Nový svátek
 3. První desetiletí
 4. Poslední oslavy
 5. Válka
 6. Vznik republiky i znárodnění
 7. Dvojí oslavy
 8. Triáda: vznik, založení, federalizace
 9. Sedmdesáté výročí – návrat

Od řas k jádru. Vědy o živé a neživé přírodě na půdě Akademie věd

Výstavu o rozvoji vědních oborů v oblasti živé a neživé přírody na půdě Akademie věd ČR uspořádal MÚA v rámci osmého ročníku Týdne vědy a techniky. Podrobnosti k výstavě...

 1. Úvod, plakát
 2. Vědecké expedice – výzkum Antarktidy
 3. Expedice – Zikmund a Hanzelka
 4. Jaroslav Heyrovský
 5. František Burian
 6. Alois Zátopek
 7. Meteorologie
 8. Algologie – problematika krmných řas
 9. Radim Kettner, Geografie, geologie a průzkum slovenské krasové jeskyně Domica
 10. Jaromír Klika, Ochrana krajiny
 11. Jaderný výzkum – Jaderná elektrárna A-1 Jaslovské Bohunice, Spojený ústav jaderných výzkumů (SÚJV) v Dubně u Moskvy
 12. Čs. komise pro výzkum a využití kosmického prostoru – Interkosmos

Mezi Krakovem a Prahou – Spolupráce českých a polských orientalistů

Výstavu uspořádal MÚA ve spolupráci s Ústavem dějin a Archivem UK a Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Podrobnosti k výstavě...

 1. Úvod
 2. Portéty oficiální, portéty méně oficiální
 3. Studium
 4. Zde žili, rodinné zázemí
 5. Členství v českých a polských vědeckých institucích
 6. Účast na kongresech
 7. Tadeusz Kowalski a Jan Rypka
 8. Tadeusz Kowalski a Bedřich Hrozný
 9. Tadeusz Kowalski a Praha
 10. Tadeusz Kowalski a Orientální ústav v Praze
nahoru  ↑
Aktualizováno: 2009-02-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.