Hlavička MÚA

Organizační struktura MÚA

Sídla MÚA AV ČR

Sídla MÚA a spojení  →

Hlavní budova MÚA AV ČR, Gabčíkova ul. 10

Hlavní budova MÚA AV ČR, Gabčíkova ul.

Hlavní budova MÚA AV ČR, Gabčíkova ul.

Hlavní budova MÚA AV ČR, Gabčíkova ul.

Hlavní budova MÚA AV ČR, Gabčíkova ul.

Sídlo MSÚ v ul. Na Florenci 3

Sídlo MSÚ v ul. Na Florenci

Sídlo MSÚ v ul. Na Florenci

Sídlo MSÚ v ul. Na Florenci

Sídlo MSÚ v ul. Na Florenci

Struktura MÚA AV ČR

Vedení MÚA

Ředitel
PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
Tel.: 286 010 112, 234 612 205, e-mail: velek(at)mua.cas.cz
Jmenován 1. 8. 2010
Zástupce ředitele pro vědu a výzkum
Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
e-mail: sedivy(at)mua.cas.cz
Zástupkyně ředitele pro archivnictví
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Tel.: 286 010 116, e-mail: bahenska(at)mua.cas.cz
Vědecká tajemnice
Mgr. Lucie Kostrbová, Ph.D.
Tel.: 286 010 112, 234 612 205, e-mail: kostrbova(at)mua.cas.cz
Sekretariát
Věra Poštová
Tel.: 286 010 110, 284 680 150 (+fax), e-mail: sekretariat(at)mua.cas.cz

Vědecký útvar Archiv AV ČR

Vědecký útvar AAV

Struktura AAV podrobně...  →
Odborná činnost AAV...  →

Struktura (vedení) AAV:

Oddělení institucionálních fondů od r. 1952
vedoucí PhDr. Daniela Brádlerová, PhD.
Oddělení pro osobní fondy a institucionální fondy do r. 1952
vedoucí PhDr. Milena Josefovičová
Oddělení dějin Akademie věd
vedoucí PhDr. Miroslav Kunštát, PhD.
Oddělení pro soupis a studium rukopisů
vedoucí PhDr. Pavel Brodský, CSc. et DSc.
Badatelna (pro oba věd. útvary)
vedoucí PhDr. Jan Chodějovský
Knihovna (pro oba věd. útvary)
vedoucí Bc. Eva Vondráčková

Vědecký útvar Masarykův ústav AV ČR

Vědecký útvar MSÚ

Struktura MSÚ podrobně... →
Odborná činnost MSÚ... →

Struktura (vedení) MSÚ:

Oddělení edičně-badatelské
vedoucí Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Oddělení Archiv MSÚ (Archiv ÚTGM)
vedoucí Mgr. Jan Bílek
Oddělení vydavatelsko-distribuční
vedoucí Mgr. Josef Tichý

Badatelna MÚA

Činnost badatelny... →

Vedoucí
PhDr. Jan Chodějovský
+420 286 010 120, chodejovsky(at)mua.cas.cz

Knihovna MÚA

Činnost knihovny... →

Vedoucí
Bc. Eva Vondráčková
+420 286 010 117, vondrackova(at)mua.cas.cz

Technicko-hospodářská správa THS

Adresa: MÚA, Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8 (D. Karfilátová, J. Stejskal)
Adresa: MSÚ, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1 (J. Kaufmannová, K. Valentová)
Vedoucí
Dana Karfilátová
+420 286 010 124, karfilatova(at)mua.cas.cz
Pracovníci
Květa Valentová, (účetní)
+420 234 612 204, +420 222 828 204, Fax: +420 234 612 218, smiskova(at)mua.cas.cz
Jaroslava Kaufmannová, (mzdová účetní, personalistka)
+420 234 612 204, +420 222 828 204, Fax: +420 234 612 218, kaufmannova(at)slu.cas.cz
Jindřich Stejskal
+420 286 010 133, stejskal(at)mua.cas.cz

Kontrolní a poradní orgány


nahoru  ↑

Aktualizováno: 2010-09-14       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010