Hlavička MÚA

Odborná činnost AAV

Spisová služba – Archiv AV ČR

Spisová služba v ústavech AV ČR

Termíny a zákonné normy

Spisové a skartační řády pracovišť AV ČR a ČSAV

Řád pro písemnosti vzniklé v ústavech ČSAV a AV ČR do 31. 12. 1994 (složka 1972):
Skeny stránek (gif): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Řád pro písemnosti vzniklé v ústavech AV ČR od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2006 (složka 1994):
Skeny stránek (gif): 1, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23
Řád pro písemnosti vzniklé v ústavech v.v.i. AV ČR od 1. 1. 2007 (složka 2007) (pdf)

Skartace

Doporučené bezpečné skartovny dokumentů (papírové, optické, magnetické nosiče informací)
Remondis Data Office, s.r.o.
Reisswolf likvidace dokumentů a dat, s.r.o.

Rada vědeckých společností

Dotazník pro organizace koordinované Radou vědeckých společností

Aktualizováno: 2010-09-17       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010