Hlavička MÚA

Rada MÚA AV ČR

Složení Rady

Předsedkyně
doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
vědecká pracovnice MÚA AV ČR, v. v. i., e-mail: miskova(at)mua.cas.cz
Místopředseda
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
Katedra filozofie FF MU v Brně, e-mail: e-mail: zouhar(at)phil.muni.cz
Interní členové
PhDr. Martin Franc, Ph.D.
vědecký pracovník MÚA AV ČR, v. v. i., e-mail: franc(at)mua.cas.cz
Mgr. Lucie Kostrbová, Ph.D.
e-mail:kostrbova(at)mua.cas.cz
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
vědecký pracovník MÚA AV ČR, v. v. i., e-mail: jan.rychlik(at)ff.cuni.cz
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
ředitel MÚA AV ČR, v.v.i., e-mail: sedivy(at)mua.cas.cz
Externí členové
PhDr. Vácslav Babička
ředitel odboru Archivní správy a spisové služby MV ČR, e-mail: arch3(at)mvcr.cz
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Historický ústav AV ČR, e-mail: hlavacka(at)hiu.cas.cz
doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Ústav soudobých dějin AV ČR, e-mail: kocian(at)usd.cas.cz
Tajemnice rady
PhDr. Martina Jeránková, Ph.D.
vědecká pracovnice MÚA AV ČR, v. v. i., e-mail: jerankova(at)mua.cas.cz

Usnesení (pdf)

Usnesení z 1. zasedání Rady, 15. 1. 2007
Usnesení z 2. zasedání Rady, 5. 3. 2007
Usnesení z 3. zasedání Rady, 23. 3. 2007
Usnesení z 4. zasedání Rady, 15. 6. 2007
Usnesení z 5. zasedání Rady, 4. 9. 2007
Usnesení ze 6. zasedání Rady, 4. 12. 2007
Usnesení ze 7. zasedání Rady, 3. 3. 2008
Usnesení z 8. zasedání Rady, 28. 4. 2008
Usnesení z 9. zasedání Rady, 30. 6. 2008
Zpráva z 10. zasedání, 29. 9. 2008
Usnesení z 11. zasedání Rady, 24. 11. 2008
Usnesení z 12. zasedání Rady, 26. 1. 2009
Usnesení z 13. zasedání Rady, 8. 4. 2009
Usnesení z 14. zasedání Rady, 4. 6. 2009
Usnesení z 15. zasedání Rady, 3. 9. 2009
Usnesení z 16. zasedání Rady, 3. 12. 2009
Usnesení z 17. zasedání Rady, 22. 2. 2010
Usnesení z 18. zasedání Rady, 29. 3. 2010
Usnesení z 19. zasedání Rady, 31. 5. 2010
Usnesení z 20. zasedání Rady, 9. 6. 2010
Usnesení z 21. zasedání Rady, 20. 9. 2010
Usnesení z 22. zasedání Rady, 9. 12. 2010

 


Aktualizováno: 2010-12-15       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010