Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Časopis Střed | Centre – jednotlivá čísla

Časopis Střed | Centre – číslo 1/2010

Téma čísla: Čas Moderny. Literatura a kultura období fin de siècle

Z obsahu

Obálka časopisu

Vědecké stati:

 • Jiří Brabec, Česká moderna
 • Primus-Heinz Kucher, Nervositäten, Fremdheiten und Wahrnehmungen des „Anderen“. Anmerkungen zur „Wiener Moderne“
 • Stefan Simonek, Ivan Franko jako spolupracovík týdeníku Die Zeit
 • Peter Sprengel, „Für Wien existiere ich litterarisch noch gar nicht.“ Der Berliner Kritiker Leo Berg und die Presse der Donaumetropole
 • Libuše Heczková, Zneužitá ženská síla. Poznámky k textům Laury Marholmové a Ellen Keyové v časopise Die Zeit a některým souvislostem s českém prostředí
 • Michal Topor, Problém moře: k (italskému) Údělu Karla Bačkovskéo (1878–1901)

Diskuse:

 • Ulrich Herbert, Evropa v době vrcholné modernity. Úvahy k teorii 20. století

Recenze:

 • Adéla Hall, Deutsch und Tschechisch im sprachenpolitischen Konflikt. Eine vergleichende diskursanalytische Untersuchung zu den Sprachenverordnungen Badenis von 1897 (Karel Šima)
 • Daniel Vojtěch, Vášeň a ideál (Roar Lishaugen)
 • Libuše Heczková, Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literárníkritiky (Tereza Kynčlová)
 • Bedřich Loewenstein, Víra v pokrok. Dějiny jedné evropské ideje (Michal Pullmann)
 • Jevgenij F. Firsov, T. G. Masarik i rossijskaja intellektuaľnaja sreda (po archivam Čechiji i Rossiji). Časť I.: Tomaš Masarik i Ernest Radlov v naučnoj i družeskoj perepiske (Vratislav Doubek)
 • Michal Kopeček, Hledání ztraceného smyslu revoluce. Zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953–1960 (John Connelly)
 • Francois Mayer, Češi a jejich komunismus. Paměť a politická identita (Rudolf Kučera)

←  Časopis Střed | Centre – základní informace...


Aktualizováno: 2010-12-10       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010