Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Spory o dějiny

Spory o dějiny IV

Obsah

Marie L. Neudorflová: Předmluva

Články

Lubomír Brokl: Čím bylo a čím pro Čechy zůstalo Pražské jaro 1968. Češi a demokracie, tehdy a nyní --- Jan Rataj: Český nacionalismus a identita v konceptu současných krajně pravicových hnutí v České republice --- Václav Houžvička: Mitteleuropa – vize dominujícího Německa --- Miloslav Bednář: Česká a americká státní idea, souznění a přerušování tradic, dějiny a současnost --- Marie L. Neudorflová: Hrátky s osvícenstvím v soudobých názorech – typické příklady --- Eva Broklová: Názory obyvatelstva po druhé světové válce v kontextu doby a nástup totalitarismu --- Marie L. Neudorflová: Pokusy o reinterpretaci dějin – obvykle používané metody --- Eva Broklová: Osud českého národa v německých záměrech. (Od roku 1848 do druhé světové války) --- Václav Pavlíček: 28. říjen a česká státní idea --- Lubomír Brokl: Čtyři poznámky k teoretickému i prakticko-politickému kontextu politického systému EU

Zprávy

Miloslav Bednář: Česko-německá konference v Berlíně a demokratická Evropa

Recenze

Věra Olivová: Wenzel Jaksch, Cesta Evropy do Postupimi. Vina a osud v podunajském prostoru.

Dokumenty

Dopis E. Beneše týkající se výkonu trestu nad Jozefem Tisem --- Dokumenty o postupu americké armády v Čechách --- Ediční poznámka

Abstracts of articles

Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010