Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Spory o dějiny

Spory o dějiny III

Obsah

Eva Broklová: Předmluva

Seminář

Novodobé mýty české minulosti a současnosti Jan Zahradil: Úvodní slovo --- Jaroslav Pánek: Současné reinterpretace českých dějin (úvodní referát)

Mýty o minulosti

Eva Broklová: Masaryk Klausem viděný --- Václav Houžvička: Aktuální podoba sudetoněmecké otázky --- Diskuse (neautorizovaný záznam)

Mýty o současnosti

Miloslav Bednář: Evropská integrace ve světle české státní ideje --- Lubomír Brokl: Nezastupitelná úloha politických stran --- Diskuse (neautorizovaný záznam)

Články a studie

Karel Kučera: O výklad našich nejnovějších dějin --- Jaroslav Bouček: Jan Slavík a Josef Pekař ve sporu o smysl českých dějin --- Blažena Gracová: T. G. Masaryk a první Československá republika ve vědomí české studující mládeže --- Lubomír Brokl: Masarykův mýtus v pojetí Václava Klause --- Marie L. Neudorflová: Václav Havel a ideál demokracie

Dějiny a média

Eva Broklová: Spory o dějiny (Problém jedné recenze) --- Otevřený dopis poslancům, senátorům i občanům České republiky o nynějším stavu a podmínkách výuky dějepisu

Dobové dokumenty

Václav Klaus: Masaryk a jeho obraz v české společnosti --- T. G. Masaryk: Aforismy o politických stranách --- Zdeněk Mahler: K historii pomníku TGM v Praze --- Summaries --- Ediční poznámka ---


Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010