Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Spory o dějiny

Spory o dějiny

Spory o dějiny – obálka Publikace Spory o dějiny je souborem kritických textů k závažným problémům výkladu českých a československých dějin zejména dvacátého století. Zabývá se především otázkami české národní identity, vzniku moderního československého demokratického státu a s ním úzce spjatými problémy, českoněmeckými vztahy, tradičním přístupem německého společenství k demokracii aj. Rubrika recenzí se zaměřuje na práce, jež vyvolaly diskusi.


Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010