Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Korespondence TGM

Korespondence TGM

(Řazeno chronologicky, sestupně)

Obálka Korespondence TGM - staročeši

Korespondence T. G. Masaryk – staročeši
Nakladatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., edice Korespondence TGM;
ISBN 978-80-86495-59-0
Formát: 366 stran, 21x15 cm, česky, vázaná vazba, 280 Kč
Rok vydání: 2009 (1. vydání)

Pátý svazek ediční řady Korespondence T. G. Masaryka Korespondence T. G. Masaryk – staročeši vypovídá o vztahu Tomáše G. Masaryka s reprezentanty a sympatizanty Národní strany v Čechách. Práce vznikla jako součást projektu Grantové agentury České republiky č. 409/07/0239. Obsahuje úvodní studii Heleny Kokešové a Jana Bílka Vztahy T. G. Masaryka s představiteli a stoupenci Národní strany v Čechách v zrcadle jejich vzájemné korespondence, která se zabývá českými elitami a jejich proměnami, Národní stranou (staročeskou), Masarykovými prvními kontakty s českým prostředím a jeho příchodem na českou univerzitu v Praze, dále pak rukopisnými boji. Jádro studie spočívá ve výzkumu vyjednávání realistů s představiteli staročeské strany a jejich vstupem do politického života, který se nakonec uskutečnil v rámci konkurenční Národní strany svobodomyslné (mladočeské). Nejobjemnější část knihy představuje kritická vědecká edice dvaceti souborů korespondence mezi T. G. Masarykem a staročechy, která je v několika případech doplněna přílohami korespondence s rodinnými příslušníky. Edici připravily Helena Kokešová a Vlasta Quagliatová. Celkový počet editovaných dokumentů je 203 z let 1875–1928. Aparát publikace zahrnuje ediční úvod, seznamy editovaných dokumentů, osobní rejstřík a anglické resumé.Obálka Korespondence TGM - slovenští...

Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé [do r. 1918]
ed. Jan Rychlík

V knize jsou publikovány veškeré nalezené dopisy, které si T. G. Masaryk vyměnil se slovenskými veřejně činnými osobami před rokem 1918. Tyto dopisy byly pracně shromážděny v českých a slovenských archivech. Dopisy jsou komentované, osahují objasnění událostí, které často již dnes čtenáři nic neříkají. Kromě toho publikace obsahuje i dopisy Masaryka známému slovakofilovi Karlu Kálalovi a Kálalovy dopisy Masarykovi o událostech na Slovensku. Na základě dopisů je dokumentován konflikt mei Masarykem a Svetozárem Hurbanem Vajanským. Další dopisy se týkají vztahu Masaryka k Milanu R.Štefánikovi za první světové války a vztahu TGM a Slovenské ligy v Americe.

Nakladatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha 2008
ISBN: 978-80-86495-48-4, EAN: 9788086495484
Formát: 192 stran, 21x15cm, česky, vázaná vazba
Rok vydání: 2008 (1. vydání)hlavac (6K)

Korespondence T. G. Masaryk – K. Kramář.

Třetí svazek ediční řady Korespondence T. G. Masaryka přináší výpověď o pracovním i osobním vztahu Tomáše G. Masaryka (1850–1937) a Karla Kramáře (1860–1937), kteří ve své době mimořádným způsobem ovlivňovali naše národní a státní zájmy, domácí i zahraniční politiku a veřejné dění. Publikace obsahuje úvodní studii Tomáš Garrigue Masaryk a Karel Kramář: k problematice jejich vztahu od autorské dvojice Martin Kučera – Josef Tomeš. Nejobjemnější část knihy představuje edice souboru korespondence, který tvoří 284 dokumentů. Prvním je Masarykův dopis Kramářovi z 12. ledna 1889, posledním dopis Kramáře Masarykovi z 10. prosince 1936. Masaryk je autorem 117 dokumentů a Kramář 167 dokumentů shromážděné korespondence. Přílohu, která doplňuje vzájemnou korespondenci Masaryka a Kramáře, tvoří 16 dokumentů vzniklých ze styku obou mužů s partnerovými rodinnými příslušníky. Dokumenty jsou v edici řazeny chronologicky. Kniha zahrnuje též ediční úvod, seznam editovaných dokumentů, osobní rejstřík a obrazovou přílohu. Publikaci připravili Jan Bílek, Helena Kokešová, Vlasta Quagliatová a Lucie Swierczeková. Práce vznikla jako součást projektu Grantové agentury České republiky T. G. Masaryk a realisté a s ním souvisejícího projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy T. G. Masaryk a K. Kramář ve světle vzájemné korespondence, které byly řešeny v letech 2003–2005. Kniha je základním pramenem pro potřebné interpretace osobních i politických kontaktů mezi T. G. Masarykem a Karlem Kramářem jakožto dvěma klíčovými a charismatickými postavami naší novodobé historie. – ISBN 80-86495-33-7, 520 str., váz., 380 Kč.

Ohlasy publikace (pdf)...tgm_eb (6K)

Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš / 1914–1918.
Editoři Dagmar Hájková, Ivan Šedivý. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2003. 366 s. ISBN 80-86495-19-1.

První souborné kritické vydání válečné korespondence T. G. Masaryka a E. Beneše obsahuje 259 vzájemných dopisů a telegramů z let 1914–1918. Řada těchto originálních dokumentů je publikována vůbec poprvé a celý soubor nebyl v takovéto úplnosti nikdy zveřejněn. Dokumenty jsou publikovány v původním znění podle moderních edičních zásad. Edice je opatřena ediční poznámkou, obsáhlým rejstříkem a také původní studií editorů, jež si všímá nejen politické stránky československého odboje a procesu vzniku samostatného státu, nýbrž i každodenního života obou politiků v exilu. Jedná se o jedinečný pramen k poznání klíčového období světových a českých dějin.hlavac (6K)

Korespondence T. G. Masaryk – Bedřich Hlaváč.
Editoři Vratislav Doubek, Martin Kučera. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2001. 336 s. ISBN 80-86495-09-4.

Korespondence T. G. Masaryka s novinářem a parlamentním zpravodajem Bedřichem Hlaváčem (1868–1936) přináší celkem 332 dokumentů, jež se váží především k letům 1900–1914. Edice je opatřena bohatým poznámkovým aparátem, v Dodatcích přináší unikátní dokument z roku 1936, Hlaváčovy vzpomínky na vzájemné vídeňské kontakty s T. G. Masarykem před první světovou válkou. Kniha je uvedena obsažnou biografickou studií Martina Kučery a doprovozena rozšířeným rejstříkem od Josefa Tomeše. Za grafickou úpravu získala 2. místo v soutěži o Nejkrásnější českou knihu roku 2001 (kategorie vědecké a odborné publikace).Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010