Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika, II/2009

Studie a eseje

 • TOMÁŠ SNIEGOŇ, Historie ve znovuzrozené volné soutěži. Česká a slovenská postkomunistická transformace a její dominantní historické příběhy
 • VÍT STROBACH, Historik jako nositel paměti, dějiny a hra

Diskuse a rozepře

Úvod: Setkání s Bedřichem Loewensteinem

 • BEDŘICH LOEWENSTEIN, Retrospektiva. Několik úvah k vlastním osmdesátinám
 • TOMÁŠ HERMANN, Historik ve víru dějin a dlouhé století ve Víře v pokrok
 • LADISLAV HEJDÁNEK, „Pokrok“ jako téma a tzv. „víra v pokrok“
 • ALEŠ HAVLÍČEK, Pokrok jako více než změna
 • MILOŠ HAVELKA, „Nové mocnosti“ nastupující modernity
 • FRANTIŠEK SVÁTEK, Bonapartismus: K pracovnímu postupu a esejistickému stylu B. Loewensteina s důrazem na „přesahy daného“
 • ANTONÍN KOSTLÁN, To je přece pokrok, pokrok, pokrok…
 • JIŘÍ RAK, Pokrok vlastenský
 • FRANTIŠEK ŠMAHEL, Nepatřičná promluva na závěr kolokvia k poctě B. Loewensteina

Recenze a reflexe

 • VLADIMÍR URBÁNEK – Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu (Antonín Kostlán)
 • VLADIMÍR URBÁNEK – Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu (Jan Horský)
 • VLADIMIR NIKOLAJEVIČ RUDAKOV – Mongolo-tatary glazami drevněrusskich knižnikov serediny XIII-XV vv.; ROBERT URBAŃSKI – Tartarorum gens brutalis. Trzynastowieczne najazdy mongolskie w literaturze polskiego średniowiecza na porównawczym tle piśmiennictwa łacińskiego antyku i wieków średnich (Jitka Komendová)
 • FRANTIŠEK KUTNAR, JAROSLAV MAREK – Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví (Miloš Havelka)
 • JAKUB RÁKOSNÍK – Odvrácená tvář meziválečné prosperity. Nezaměstnanost v Československu v letech 1918–1938 (Jan Lomíček)
 • CHRISTIANE BRENNER – „Zwischen Ost und West“. Tschechische politische Diskurse 1945-1948 (Bohumil Jiroušek)
 • FRITZ BEER – ...a tys na Němce střílel, dědo? Českoněmecký Žid mezi komunismem a nacismem; STANISLAV BUDÍN – Jak to vlastně bylo; MARIE ŠVERMOVÁ – Vzpomínky (Jakub Rákosník)
 • FRANÇOISE MAYER – Češi a jejich komunismus (Michal Kopeček)

Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010