Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika, I/2009

Studie a eseje

 • KAMIL ČINÁTL, Palackého dějiny a historická paměť národa
 • JAKUB RÁKOSNÍK, Teorie sociálního státu v soudobé historiografii
 • JAN DOBEŠ, Carl Schmitt mezi vědou a proroctvím

Diskuse a rozepře

 • JITKA KOMENDOVÁ, Ruská medievistika sovětského období jako badatelský problém
 • ZDENĚK NEŠPOR – VERONIKA KNOTKOVÁ, „Tvrzení o vymírání náboženství jest terminologický sebeklam“. Příspěvek k české sociologii náboženství v podání Emanuela Chalupného

Recenze a reflexe

 • PETR SOMMER, DUŠAN TŘEŠTÍK, JOSEF ŽEMLIČKA (edd.) – Přemyslovci. Budování českého státu (Libor Jan)
 • PETR SOMMER, DUŠAN TŘEŠTÍK, JOSEF ŽEMLIČKA (edd.) – Přemyslovci. Budování českého státu (Josef Šrámek)
 • JIŘÍ ŠTAIF – František Palacký. Život, dílo, mýtus (Bohumil Jiroušek)
 • ANNE CHRISTINE NAGEL – Im Schatten des Dritten Reichs. Mittelalterforschung in der Bundesrepublik Deutschland 1945-1970 (Václav Žůrek)
 • OKSANA SARKISOVA, PÉTER APOR (edd.) – Past for the Eyes: East European Representations of Communism in Cinema and Museum after 1989 (Petr Roubal)
 • ALESSANDRO CATALANO – La Boemia e la riconquista delle coscienze. Ernst Adalbert von Harrach e la controriforma in Europa centrale (1620-1667) (Petr Maťa)
 • JAROSLAV PAŽOUT – Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století (Jan Mervart)
 • JOSEF VOJVODÍK – Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda (Michal Topor)

Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010