Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika, II/2008

Studie a eseje

 • DAVID ZBÍRAL, „Bylo a bude, svět tak běží, že s ženou jiného, kdo může, leží“. „Alternativní“ sexuální morálky a jejich regulace v inkvizičním registru Jakuba Fourniera
 • EUGEN ZELEŇÁK, Čo by malo priniesť historické dielo? Ankersmitov pohľad na historiografiu
 • PETER STEINER, Tropos logikos. Filozofie historiografie Gustava Špeta

Diskuse a rozepře

 • PETR SERGEJEVIČ STEFANOVIČ, „Feudalismus“ a bojaři středověké Rusi
 • JAN HORSKÝ, Co je to „národní rámec“? Několik poznámek, otázek a úvah na okraj článku Miloše Řezníka

Recenze a reflexe

 • DANA MUSILOVÁ – Z ženského pohledu. Poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé republiky 1918-1939 (Veronika Středová)
 • DANA MUSILOVÁ – Z ženského pohledu. Poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé republiky 1918-1939 (Lucie Heczková)
 • Co kdyby to dopadlo jinak? Křižovatky českých dějin (Miloš Havelka)
 • STEFAN ALBRECHT, JIŘÍ MALÍŘ, RALPH MELVILLE (edd.) – Die „sudetendeutsche Geschichtsschreibung“ 1918-1960. Zur Vorgeschichte und Gründung der Historischen Kommission der Sudetenländer (Bohumil Jiroušek)
 • ANDREJ ĽVOVIČ JURGANOV – Ubiť besa. Puť ot Sredněvekovja k Novomu vremeni (Jitka Komendová)
 • PETER BURKE – Společnost a vědění. Od Gutenberga k Diderotovi (Karel Šima)
 • LYNN HUNTOVÁ – Francouzská revoluce. Politika, kultura, třída (Daniela Tinková)
 • DANIELA TINKOVÁ – Francouzská revoluce (Jiří Hanuš)
 • JAN GALANDAUER – František kníže Thun. Místodržící Českého království (Pavla Horská)
 • HUGH MCLEOD (ed.) – World Christianities (c. 1914 – c. 2000) (Jiří Hanuš)
 • LENKA KALINOVÁ – Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945-1969 (Jakub Rákosník)

Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010