Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika, I/2008

Studie a eseje

 • ARON JAKOVLEVIČ GUREVIČ, Feudalismus před soudem historiků aneb O středověké „rolnické civilizaci“
 • VÁCLAV KAŠKA, Indoktrinace členů KSČ během tzv. dnů komunistické výchovy 1948-1949: organizace, ideologické zázemí, lokální průběh

Diskuse a rozepře

 • NEČASOVÁ DENISA, Dějiny žen či gender history? Možnosti, limity, východiska
 • FRANTIŠEK ŠMAHEL, Historikova historie v očích historika. Střípky z četby
 • PAVLA HORSKÁ, Poznámky pamětníka nad knihou Arona Jakovleviče Gureviče Historikova historie

Recenze a reflexe

 • PAVEL HIML - Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století (Lucie Storchová)
 • CHRISTIANNE BRENNER, K. ERIK FRANZEN, PETER HASLINGER, ROBERT LUFT (edd.) - Geschichtsschreibung zu den böhmischen Ländern im 20. Jahrhundert. Wissenschaftstraditionen - Institutionen - Diskurse (Michal Kopeček)
 • ARON JAKOVLEVIČ GUREVIČ, Istorija - něskončajemyj spor. Medievistika i skandinavistika: Staťji raznych lět (Jitka Komendová)
 • JANA CVIKOVÁ, JANA JURÁŇOVÁ, ĽUBICA KOBOVÁ (edd.) - Histórie žien. Aspekty písania a čítania (Kateřina Kolářová)
 • STEFAN ZWICKER, „Nationale Märtyrer“: Albert Leo Schalgeter und Julius Fučík. Heldenkult, Propaganda und Erinnerungskultur (Miloš Havelka)
 • LUCIE STORCHOVÁ (ed.) - Conditio humana - konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii (Michael Voříšek)
 • MILAN MYŠKA, ALEŠ ZÁŘICKÝ (edd.) - Člověk v Ostravě v XIX. století (Jiří Štaif)
 • TOMÁŠ PETRÁČEK, Výklad v době (anti-)modernistické krize. Život a dílo Vincenta Zapletala OP (Jiří Hanuš)
 • JAN RYCHLÍK, Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu. Pasová, vízová a vystěhovalecká politika 1848–1989 (Ivan Chorvát)
 • MARÍNA ZAVACKÁ, Kto žije za ostnatým drôtom? Oficiálna zahraničnopolitická propaganda na Slovensku, 1956-1962: teórie, politické smernice a spoločenská prax (Jan Dobeš)

Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010