Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika, II/2007

Rubrika Studie a eseje obsahuje stať JANA DOBEŠE Totalitarismus mezi ideologií a teorií, která fundamentálním způsobem analyzuje genezi pojmu totalitarismus v moderním historickém, politologickém a sociologickém bádání a zamýšlí se nad limity jednotlivých přístupů, včetně problematizování pojmu totalitarismus jako takového. Studie RUDOLFA KUČERY Občanská společnost. Koncept a jeho historizace představuje úvahu o soudobých konceptech pojímání a zkoumání občanské společnosti ve střední Evropě 19. století. Stať RADMILY ŠVAŘÍČKOVÉ-SLABÁKOVÉ O paměti, historii, vědomí a nevědomí přehledným způsobem sumarizuje a kriticky nahlíží soudobé bádání o paměti. Studie MILOŠE HAVELKY Poznání – paměť – identita a několik obecnějších úvah tvoří jakýsi pendant ke stati Radmily Švaříčkové-Slabákové, oproti ní se však mnohem více koncentruje na problematiku historické paměti v souvislosti s utvářením se národních identit.

Rubrika Diskuse a rozepře zahrnuje úvahu MICHALA PULLMANNA a JAKUBA RÁKOSNÍKA „Dělnická třída“ v moderní sociální historiografii, jež kritickým způsobem zkoumá nejfrekventovanější a nejdiskutovanější koncepty dějin dělnické třídy. Diskusní příspěvek ANTONÍNA KOSTLÁNA „Dělnická třído spoj se, spoj…“ se kritickým způsobem vyrovnává s některými názory M. Pullmanna a J. Rákosníka a snaží se odhalit vědomé i nevědomé deficity jejich přístupu. Diskusní příspěvek JAROSLAVA MILERA Autorecenze aneb přátelská rozprava nad jedním textem reaguje na recenzi jeho knihy o středoevropských městech v raném novověku, uveřejněnou v čísle 1/2007 a mnohostranným způsobem se zde pokouší definovat pojem „otevřená společnost a její nepřátelé“. Mimo to se pak kritickým způsobem zamýšlí nad dnešním stavem bádání o dějinách českých a moravských měst v 15.–17. století.


Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010