Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika, II/2005

Obálka DTK II/2005 – kliknutím zvětšit

Masarykův ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR vydává druhé číslo roku 2005 časopisu Dějiny – Teorie – Kritika. Časopis je zaměřen na teoretické otázky historiografie, metodologii a její inovace, s důrazem na polemičnost a kritičnost.

Z obsahu čísla:

V rubrice Studie a eseje je publikována stať Jakuba Rákosníka Od tuláků k nezaměstnaným, která se zabývá státní sociální politikou ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Studie Miloše Havelky O středoevropských konstrukcích střední Evropy esejistickou formou analyzuje diskurz, vedený v posledních šedesáti letech o pojmu střední Evropa. Stať Jitky Komendové Nová hledání Staré Rusi reprezentuje kritický systematický přehled bádání ruské medievistiky posledních dvaceti let.

V rubrice Diskuse a rozepře se Maren Lorenzová ve studii K čemu je antropologizace historie? zamýšlí nad sociobiologickými problémy moderního kulturně antropologického bádání. Úvaha Mileny Bartlové Je možné psát jiné než nacionalistické dějiny umění? představuje polemický příspěvek do soudobé debaty o interpretačních přístupech dějin umění. Esej Jana Mervarta Český úděl z pohledu konce 60. let výstižným způsobem reflektuje diskusi mezi Václavem Havlem a Milanem Kunderou z přelomu let 1968-1969 o smyslu existence českého národa. V třetí části Recenze a reflexe jsou uveřejněny recenze závažných historických děl, které vyšly v nedávné době.

ISSN 1214-7249 Brož., 172 str., 98 Kč.


Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010