Hlavička MÚA

Publikace

Publikace AAV

Publikace MSÚ

Z další produkce pracovníků ústavu

Publikace – Z další produkce pracovníků ústavu

Z další produkce pracovníků ústavu

ŠedivýMarie Koldinská – Ivan Šedivý. Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty. Praha, Lidové noviny, 2008, 537 s.
Edice Česká historie sv. 19. ISBN 978-80-7106-953-9

Autoři se zamýšlejí nad kořeny a příčinami představ o holubičí povaze Čechů a jejich negativními postoji k válčení a všemu hrdinskému, které stejně jako přesvědčení o českém „švejkování“ patřilo k hlavním rysům české sebestylizace ve 20. století. Ale jaká je skutečná povaha vztahu české společnosti k armádě a vojenství vůbec?
Text pěkně vypravené knihy je bohatě dokumentován četnými ilustracemi, souhrn pramenů a literatury zabírá 37 stran a pro rychlou orientaci slouží rejstřík spojující odkazy na osoby, zeměpisná a věcná hesla.


MíškováAlena Míšková. Die Deutsche (Karls-) Universität vom Münchener Abkommen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Praha, Karolinum, 2007, 346 s.
ISBN 978-80-246-1208-9

Publikace navazuje na českou syntetickou práci od téže autorky, specialistky nejen na Německou univerzitu v Praze, ale i na další německé vědecké instituce působící v českých zemích a také na její představitele. Německá „verze“ je však významně obohacena nejen v textu, ale i přílohami, např. přehledy nově založených ústavů na univerzitě, přehledem vyučujících, kteří museli univerzitu opustit z rasových důvodů, či celkovým přehledem profesorů a docentů univerzity v letech 1940–1945 i se základními biografickými údaji. Vývoj pražské university za války se od říšských příliš nelišil, zvláštní bylo ale její umístění v českém prostředí a okolnosti, za nichž došlo k jejímu „zglajchšaltování“.Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010