Hlavička MÚA

Publikace Archivu AV

Další práce a katalogy vzniklé činností Komise pro soupis a studium rukopisů

Další práce a katalogy vzniklé činností Komise pro soupis a studium rukopisů

Elektronická databáze rukopisů

Současně s prací na průvodci po fondech začaly práce na vytvoření elektronické databáze rukopisů, jež bude po svém dokončení zpřístupněna na internetu. Databáze, jejíž podoba vychází z náročných zásad kodikologického popisu formálního i obsahového, usiluje o co nejpodrobnější popis vnějších i vnitřních znaků rukopisných památek. Její obsah bude průběžně doplňován a inovován o jednotliviny i celé fondy, tak jak budou pokračovat práce oddělení na dílčích fondových katalozích.

Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010