Hlavička MÚA

Publikace Archivu AV

Další práce a katalogy vzniklé činností Komise pro soupis a studium rukopisů

Publikace AAV – Studie o rukopisech

Průvodce po rukopisných fondech

Mapuje uložení rukopisů v různých institucích na celém území státu:

I. Rukopisné fondy zámeckých, hradních a palácových knihoven

Antonín Kostlán – Stanislav Petr – Marie Tošnerová: Průvodce po rukopisných fondech v České republice I. Rukopisné fondy zámeckých, hradních a palácových knihoven.

Studie o rukopisech, Monographia I. Praha, Archiv Akademie věd České republiky, 1995, 208 s.

ROZEBRÁNOII. Rukopisné fondy archivů v České republice

Pavel Brodský – Marta Hradilová – Stanislav Petr – Marie Tošnerová: Průvodce po rukopisných fondech v České republice II. Rukopisné fondy archivů v České republice.

Studie o rukopisech, Monographia II. Praha, Archiv Akademie věd České republiky 1998, 340 s.

ROZEBRÁNOIII. Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice

Pavel Brodský – Marta Hradilová – Stanislav Petr – Marie Tošnerová: Průvodce po rukopisných fondech v České republice III. Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice.

Studie o rukopisech, Monographia VII. Praha, Archiv Akademie věd České republiky 2001, 320 s.

ROZEBRÁNOIV. Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice

Pavel Brodský – Marta Hradilová – Stanislav Petr – Marie Tošnerová: Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven České republiky. Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl IV.

Studie o rukopisech, Monographia X. Praha, Archiv AV ČR 2004, 720 s. ISBN 80-86404-16-1. 250 Kč

Anotace publikacePo dokončení těchto prací se počítá s novým doplněným souborným jednosvazkovým vydáním Průvodce.


Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010