Hlavička MÚA

Publikace Archivu AV

Další práce a katalogy vzniklé činností Komise pro soupis a studium rukopisů

Publikace AAV – Studie o rukopisech

Studie o rukopisech – Monographia

Studie o rukopisech

Studie o rukopisech – Monographia

BRODSKÝ, P. – PAŘEZ, J. Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny (Catalogue of the Illuminated Manuscripts of the Strahov Library): Studie o rukopisech. Monographia XIII. a Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica III. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Královská kanonie premonstrátů na Strahově 2008, 320 s., 234 barevných ilustrací.

Anotace publikace

Ohlasy
Černý, Pavel. Studie o rukopisech, 2009, 39, (v tisku).
Malinovský, Anton František. Genealogické a heraldické listy, 2009, roč. 29, č. 3, s. 84.PETR, S. Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně. Studie o rukopisech. Monographia XII. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2007, XCIV + 587 s.

Anotace publikace

Ohlasy
Sulitková, Ludmila: Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně. Časopis Matice moravské, 2008, roč. 127, č. 2, s. 499–501.
Abeele, Baudouin Van den. Scriptorium, 2009, roč. 63, č. 2 , s. 136–137.
Spunar, Pavel: Stanislav Petr, Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně. Praha 2007. Listy filologické, 2009, roč. 132, č. 3–4, s. 433–434.
Žemlička, Josef. Český časopis historický, 2009, roč. 107, č. 1, s. 184–185.
Šedivý, J. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. 2010, 118, s. 221–223.Obálka

Jiří Pražák, Výbor kodikologických a paleografických studií

Masarykův ústav – Archiv Akademie věd České republiky, Komise pro soupis a studium rukopisů, Praha 2006, 552 s., 235 Kč
Studie o rukopisech – Monographia, Svazek XI., k tisku připravil Stanislav Petr, ISSN 0585-5691, ISBN 80-86404-07-2

Anotace a obsah publikacePavel Brodský: Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách.

Studie o rukopisech – Monographia IX. Praha, Archiv AV ČR 2004, 220 s. + 32 barevných obrazových příloh, 490 Kč, ISBN 80-86404-15-3

Anotace publikaceJiří Kejř: Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven. Středověké kanonické právo v rukopisech České republiky I.

Studie o rukopisech – Monographia VIII. Praha, Archiv Akademie věd České republiky 2003, 144 s., 80 Kč


František Hoffmann: Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě.

Studie o rukopisech – Monographia VI. Jihlava, Okresní úřad – Státní okresní archiv v Jihlavě a Archiv Akademie věd České republiky 2001, LVI + 480 s., distribuuje Státní okresní archiv v Jihlavě

ROZEBRÁNOPavel Brodský: Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze.

Studie o rukopisech. Monographia V. Praha, Archiv Akademie věd České republiky a Národní muzeum v Praze 2000, XLVIII + 492 s.

ROZEBRÁNOIrena Zachová (ve spolupráci se Stanislavem Petrem): Soupis sbírky rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského v Archivu města Brna.

Studie o rukopisech – Monographia IV. Praha – Brno, Archiv Akademie věd České republiky a Archiv města Brna 1999, 340 s.

ROZEBRÁNOFrantišek Hoffmann: Soupis rukopisů Knihovny Kláštera premonstrátů Teplá I.–II.

Studie o rukopisec – Monographia III, Bibliotheca Strahoviensis, Series monographica I. Praha, Archiv Akademie věd České republiky a Královská kanonie premonstrátů na Strahově 1999, LII + 1024 s., 250 Kč

II. díl ROZEBRÁNPublikace periodické i monografické je možno objednat na adrese: Masarykův ústav – Archiv Akademie věd České republiky, Gabčíkova 10, 182 00 Praha 8, telefon: 286010117, 286010110, e-mail: sekretariat(at)mua.cas.cz

Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010