Hlavička MÚA

Publikace Archivu AV

Další práce a katalogy vzniklé činností Komise pro soupis a studium rukopisů

Publikace AAV – Studie o rukopisech

Studie o rukopisech – Etudes codicologiques

Studie o rukopisech

Studie o rukopisech – Etudes codicologiques

→  Bibliografický rejstřík k prvním 30 svazkům (doc), Studie o rukopisech XXXII, 1997–1998, s. 155–175

Rejstřík k bibliografické příloze za léta 1982–1992 byl publikován ve Studiích o rukopisech XXX, 1993–1994, s. 157–223.


Studie o rukopisech XXXIX, 2009
Praha, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i. ve spolupráci s Komisí pro soupis a studium rukopisů, Praha 2010, 399 s., 280 Kč. Vedoucí redaktor: Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. K tisku připravila: PhDr. Marta Hradilová. IT ISSN 0585-5691

Obsah svazku XXXIX, 2009Studie o rukopisech XXXVII–XXXVIII, 2007–2008
Praha, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i. ve spolupráci s Komisí pro soupis a studium rukopisů, Praha 2009, 192 s., 150 Kč. Vedoucí redaktor: Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. K tisku připravila: PhDr. Marta Hradilová. IT ISSN 0585-5691

Obsah svazku XXXVII–XXXVIII, 2007–2008Studie o rukopisech XXXVI, 2005–2006
Praha, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i. ve spolupráci s Komisí pro soupis a studium rukopisů, Praha 2008, 392 s., 195 Kč. Vedoucí redaktor: Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. K tisku připravila: PhDr. Marta Hradilová. IT ISSN 0585-5691

Obsah svazku XXXVI, 2005–2006Studie o rukopisech XXXV, 2002–2003–2004
Praha, Archiv AV ČR – Komise pro soupis rukopisů 2005, 344 s., 130 Kč. Editoři řady: Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. K tisku připravili: Pavel Brodský, Marta Hradilová, Stanislav Petr, Marie Tošnerová. IT ISSN 0585-5691

Obsah svazku XXXV, 2002–2003–2004

Ohlasy
Beránek, Karel. Archivní časopis, 2006, roč. 56, č. 2, s. 162.
Pařez, Jan. Jihočeský sborník historický, 2008–2009 [vyd. 2009], 77–78, s. 429–432.
Studie o rukopisech XXXIV, 2001
Praha, Archiv AV ČR – Komise pro soupis rukopisů 2002, 328 s., 130 Kč. K vydání připravili Pavel BRODSKÝ – Marta HRADILOVÁ – Stanislav PETR – Marie TOŠNEROVÁ

Obsah svazku XXXIV, 2001Studie o rukopisech XXXIII, 1999–2000
Praha, Archiv AV ČR – Komise pro soupis rukopisů 2000, 326 s., 100 Kč

Obsah svazku XXXIII, 1999–2000Studie o rukopisech XXXII, 1997–1998
Praha, Archiv AV ČR – Komise pro soupis rukopisů 1999, 240 s., 100 Kč

Obsah svazku XXXII, 1997–1998Studie o rukopisech XXXI, 1995–1996
Praha, Archiv AV ČR – Komise pro soupis rukopisů 1997, 260 s., 100 Kč

Obsah svazku XXXI, 1995–1996


Publikace periodické i monografické je možno objednat na adrese: Masarykův ústav – Archiv Akademie věd České republiky, Gabčíkova 10, 182 00 Praha 8, telefon: 286010117, 286010110, e-mail: sekretariat(at)mua.cas.cz

Aktualizováno: 2011-01-04       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010