Hlavička MÚA

Publikace Archivu AV

Publikace AAV – Studie o rukopisech

Publikační činnost oddělení pro soupis a studium rukopisů

Publikace periodické i monografické je možno objednat na adrese: Masarykův ústav – Archiv Akademie věd České republiky, Gabčíkova 10, 182 00 Praha 8, telefon: 286010117, 286010110, e-mail: sekretariat(at)mua.cas.cz

Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010