Hlavička MÚA

Publikace Archivu AV

Publikace AAV – Práce z Archivu AV

Práce z Archivu Akademie věd, řada D

navazují na Práce z dějin Československé akademie věd, České akademie věd ). Vydává Archiv AV ČR (resp. dříve Ústřední archiv ČSAV ) v Praze. ISSN 1213-7928.

Většina zásoby starších svazků byla zatopena při povodni.

Řada D

Od roku 2004 se Práce rozšířily o řadu D, v níž budou uveřejňované nově zpracované inventáře archivních fondů.


Obálka

Archivní přehled. Fondy uspořádané v letech 1996–2004. Zpráva o činnosti v Archivu AV ČR za rok 2003. Práce z Archivu Akademie věd. Řada D, svazek 1. Praha, Archiv AV ČR 2004

Svazek poskytuje informace o fondech vědeckých institucí či významných vědců, kterou jsou uloženy v Archivu AV ČR a byly u uvedených letech zpřístupněny uspořádáním. Informace jsou členěny do dvou oddílů, V prvním je zařazeno 12 fondů osobních a 2 institucionální a ty jsou podchyceny rozšířenými úvody inventářů, obsahujícími velmi podstatné životopisné údaje o osobě či o existenci instituce, podrobná data o složení fondu, o možnostech jeho využití především pro práci historika a o komplementárních pramenech a literatuře k danému fondu. V druhém oddílu, kde je popsáno 20 fondů osobních a 10 institucí, je tato informace zkrácena na půl až půldruhé stránky, ale dostatečně na to, aby byl čtenář alespoň základně s obsahem fondu seznámen. Pro zahraniční zájemce jsou do svazku zařazena resumé v angličtině. Kromě toho je ve svazku otištěna také rozšířená zprávu o činnosti Archivu za rok 2003.
Brož., 246 s., 60 Kč. ISBN 80-86404-11-0Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010