Hlavička MÚA

Publikace Archivu AV

Publikace AAV – Práce z Archivu AV...

Práce z Archivu Akademie věd ...

navazují na Práce z dějin Československé akademie věd, České akademie věd). Vydává Archiv AV ČR (resp. dříve Ústřední archiv ČSAV) v Praze. ISSN 1213-7928.

Většina zásoby starších svazků byla zatopena při povodni v roce 2002.

 • Řada A
  se soustřeďuje na články a studie z archivnictví, z českých dějin a z dějin vědy.
 • Řada B
  obsahuje monografické práce, soupisy, edice dokumentů, inventáře.
 • Řada C
  je zaměřena na příležitostné sborníky.
 • Řada D
  Od roku 2004 se Práce rozšířily o řadu D, v níž vycházejí nově zpracované inventáře archivních fondů.
 • Časopis Práce z dějin AV
  Odborný časopis volně navazující na Práce z dějin Československé akademie věd, resp. z Archivu Akademie věd

Další související informace

Pro orientaci v další produkci pracovníků AAV ČR...


Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010