Hlavička MÚA

Projekty a granty MÚA AV ČR

MÚA AV ČR

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. – granty a projekty 2011

Na pracovišti je v současnosti řešeno celkem 12 grantových projektů:

 • GA AV ČR, č. IAAX00630801, Čeští vědci v exilu 1948–1989, spoluřešitelka PhDr. Milena Josefovičová
 • GA ČR, č. 409/09/P636, Československo-rakouské vztahy 1918–1938, řešitel PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
 • GA ČR, č. 409/09/1375, Josef Pfitzner – od historie k ideologii, řešitelka doc. PhDr. Alena Míšková
 • GA AV ČR, č. IAA800770901, Mnichov v pamětech současníků, řešitel PhDr. Josef Tomeš
 • GA ČR, č. 409/09/1173, České feministické myšlení 19. a 20. století, spoluřešitelka PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
 • GA ČR, č. 409/09/0503, Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století, spoluřešitel PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
 • GA ČR, č. P405/10/0027, Korpus kodikologických pramenů, řešitel PhDr. Pavel Brodský, CSc., DSc.
 • GA ČR, č. P410/10/0544, První republika ve světle korespondence T. G. Masaryka a E. Beneše, řešitelka PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.
 • GA ČR, č. P410/10/1273, Edvard Beneš, Němci a Německo, řešitel prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
 • GA ČR, č. P410/10/P316, Práce, národ, gender. Dělnické hnutí v českých zemích 1914–1918, řešitel Mgr. Rudolf Kučera, Ph.D.
 • GA ČR, č. P410/10/1598, Vědci uprostřed „velké politiky“. Pařížská mírová jednání r. 1919 ve svědectví jejich účastníků, českých a polských expertů, řešitel PhDr. Jan Chodějovský
 • GA ČR, č. P410/11/1944, Zápisy ze schůzí československé exilové vlády v Londýně 1943-1945, spoluřešitel Mgr. Jan Bílek

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. – ukončené granty a projekty

Granty ukončené v roce 2010

Granty ukončené v roce 2009

Granty ukončené v roce 2008

Granty ukončené v roce 2007

Granty ukončené v roce 2006

Granty ukončené v roce 2005

Data MÚA v Informačním systému výzkumu a vývoje

Podrobnosti...

Starší data AAV a MSÚ

Vědecký útvar Archiv AV ČR

Činnost AAV

Vědecký útvar Masarykův ústav AV ČR

Činnost MSÚ


Aktualizováno: 2010-08-30       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010