Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

Mgr. Richard Vašek

Narozen  1972

Studium

Studijní pobyty

Zaměstnání

Členství v radách, komisích a vědeckých orgánech

Účast na grantech

Specializace

Výběrová bibliografie

Články v časopisech a sbornících

Ediční a redakční práce, samostatné publikace, části publikací

Výstavy

Referáty na konferencích a seminářích


Aktualizováno: 2009-11-26       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.