Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

Mgr. Marie Tošnerová

Pracovní zaměření

V letech 1977-1981 absolvovala studium na Filosofické fakultě University Karlovy, obor archivnictví. Od roku 1990 pracuje v Archivu Akademie věd ČR jako vědecký pracovník v Oddělení pro soupis a studium rukopisů, kde se věnuje zejména soupisu rukopisných fondů na našem území, jehož výsledky jsou postupně zveřejňovány v ediční řadě Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Specializuje se na studium raně novověkých rukopisů a zabývá se regionální historií Berounska.

Bibliografie


Aktualizováno: 2009-06-12       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.