Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

PhDr. Josef Tomeš

Narozen

18. 1. 1954 v Praze

Studium

Historie a filosofie na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze

Zaměstnání

 • 1978–93 Encyklopedický institut Československé akademie věd (odborný pracovník, posléze vedoucí historického oddělení)
 • 1997–2000 nakladatelství Paseka (šéfredaktor encyklopedické sekce)
 • 2000– Masarykův ústav, resp. Masarykův ústav a Archiv AV ČR (odborný pracovník)

Specializace

Zabývá se novodobými českými politickými a kulturními dějinami, zvláště prosopografií tohoto období, problematikou české politiky v předvečer první světové války, vývojem moderního českého nacionalismu a historií české kultury za německé okupace 1939–45. Zároveň se věnuje encyklopedické práci, v níž se speciálně zaměřuje na českou biografickou lexikografii 20. století, a publicistické popularizaci historie.

Vědecko-organizační činnost

 • 1990–92 vedoucí historického oddělení a předseda Rady Encyklopedického institutu ČSAV
 • 1995– výkonný redaktor časopisu Masarykovy společnosti Odkaz
 • 2003– výkonný redaktor Masarykova sborníku
 • 2001–2005 místopředseda
 • 2005– předseda redakční rady Biografického slovníku českých zemí, vydávaného Historickým ústavem AV ČR
 • 2006– předseda správní rady Badatelského nadačního fondu Anny a Jaroslava Krejčích

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Česká strana státoprávně pokroková v letech 1908–1914 (rukopis 1979; zčásti publikováno v AUC 1982)
 • Historie v letech zkoušky (1985; druhé vydání pod titulem Historie v čase zkoušky, 1992)
 • Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první Československé republiky (spolu s Evou Broklovou a Michalem Pehrem, 2008)
 • Viktor Dyk a T. G. Masaryk. Dvojí reflexe češství (2009)
 • Libeňskou minulostí (1989; rozšířené vydání 2001)

Encyklopedie

 • Československý biografický slovník (vedoucí autorského kolektivu a hlavní redaktor, 1992)
 • Slovník k politickým dějinám Československa 1918–1992 (1994)
 • Český biografický slovník XX. století I–III (vedoucí autorského kolektivu a hlavní redaktor, 1999)
 • Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie (2004; druhé, rozšířené vydání 2005)
 • Cestami křesťanské politiky. Biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích (spoluautor, 2007)
 • Encyklopedie českých dějin (vedoucí autorského kolektivu a hlavní redaktor, 2008)

Edice

Memoáry
 • Miroslav Jirásek: Svědectví jednoho života (2000)
 • Zdena Mašínová ml.: Čtyři české osudy (2001)
 • Hubert Masařík: V proměnách Evropy. Paměti československého diplomata (2002)
 • Růžena Volínová-Bernardová: Pohled zpět (2003)
 • Jaroslav Krejčí: Mezi demokracií a diktaturou. Domov a exil (2006)
 • Radomír Luža: V Hitlerově objetí. Kapitoly z českého odboje (2006)
Sborníky
 • Co daly naše země Evropě a lidstvu III (spolueditor a spoluautor, 2000)
 • Mám jen knihy a skripta, cenná práce životní… 70 let Masarykova ústavu (spolueditor a spoluautor, 2002)
 • Masarykův sborník XI–XII (2004), XIII (2006), XIV (2009)

Aktualizováno: 2010-05-07       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.