Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.

Narozen  1958

Studium

Zaměstnání

Specializace

Zahraniční stáže, přednáškové a studijní pobyty (výběr)

Členství v radách a vědeckých orgánech (výběr)

Pedagogická činnost

Významná ocenění

Bibliografie

Do tohoto chronologicky řazeného přehledu nejsou zahrnuty knižní recenze a zprávy, zprávy z konferencí, příspěvky v populárních periodikách, menší příspěvky v odborných časopisech a konferenčních sbornících, jakož i překlady vědeckých titulů z němčiny do češtiny ( např. P.Moraw, H. Lemberg, H. Egglmaier a.j.).

Aktualizováno: 2009-06-12       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.