Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

Dr. Des. Rudolf Kučera

Narozen  1980

Studium

Studijní pobyty

Zaměstnání

Specializace

Přehled o členství a funkcích v komisích, radách a vědeckých orgánech

Pedagogická činnost

Seznam vědeckých a odborných publikací

a.  vědecké monografie

b.  studie a články publikované v recenzovaných periodikách a sbornících

c.  studie a články publikované v ostatních periodikách a sbornících

e7.  Popularizační činnost – publicistika, spolupráce s médii


Aktualizováno: 2011-01-31       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.