Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

Helena Kokešová

Narozena
1965 Chrudim

Studium

Zaměstnání

Specializace

Publikační činnost

V tisku:

Recenze

Referáty

Přednášky

Scénáře výstav

Účast na grantech

V rámci grantového projektu GaMŠk (CZ) LN00A041 byly publikovány monografie a studie:

Spolupracovnice na grantu J. Bílka v letech 2003–2005. Grant Grantové agentury ČR č. 409/03/1036 Tomáš Garrigue Masaryk a realisté (řešitel Jan Bílek) a projekt č. 478/2004/A-HN Grantové agentury Univerzity Karlovy (řešitelka Ivana Ebelová):

V rámci práce s rukopisnými pamětmi jsem se v letech 2005–2007 zapojila do přípravy edičního zpracování a vydávání Zápisků Marie Červinkové-Riegrové. Vedoucím grantového projektu Grantové agentury ČR č. 409/05/2078 Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století, v jehož rámci dojde k zpřístupnění edice a na dané téma byla pořádána mezinárodní vědecká konference, byl Milan Vojáček z Národního archivu. Publikace:

Od roku 2007 řešitelka tříletého grantu Grantové agentury ČR. Projekt č. 409/07/0239 Česká národní elita: T. G. Masaryk a představitelé Národní strany v Čechách.


Aktualizováno: 2009-08-06       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.