Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

PhDr. Marta Hradilová

Pracovní zaměření

Po absolvování oboru archivnictví na Filozofické fakultě UK v roce 1989 nastoupila do Oddělení pro soupis a studium rukopisů při Archivu AV ČR . Jako spoluautorka se podílela na přípravě čtyř svazků Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Pro tento úkol připravovala především evidenční soupisy jednotlivých nezpracovaných rukopisných fondů. Od roku 1991 se účastnila na přípravě bibliografické přílohy „Česká literatura kodikologická“ pro sborník Studie o rukopisech, od roku 1999 připravuje tuto přílohu samostatně. Kromě toho se věnuje studiu středověkých rukopisů, zejména pak dějinám církevních knihoven. Dalším badatelským zájmem jsou regionální dějiny ( Soběslavsko).

Bibliografie


Aktualizováno: 2009-06-12       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.

2009-06-12