Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

Mgr. Václav Hankovec

Datum narození  5. 7. 1975

Studium

V květnu roku 2005 jsem nastoupil do Archivu AV ČR (k 1. 1. 2006 byl s Archivem spojen Masarykův ústav AV ČR a později byl změněn název pracoviště na Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.), Gabčíkova 2362/10, Praha 8. Pracuji v oddělení pro institucionální fondy od roku 1952, kde jsem zaměstnán jako odborný pracovník výzkumu a vývoje.

Pracoviště

Archivní činnost

Odborné zaměření

Účast na grantech

Chronologicky řazená bibliografie


Aktualizováno: 2009-06-12       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.