Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

PhDr. Jan Hálek

Datum narození  7. dubna 1976

Studium

Pracoviště

Archivní činnost

Odborné zaměření

Absolvované studijní pobyty

Účast na grantech

Chronologicky řazená bibliografie


Aktualizováno: 2009-06-12       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.