Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.

Narozena  1962

Studium

Studijní pobyty

Zaměstnání

Členství v radách, komisích a vědeckých orgánech

Účast na grantech

Specializace

Publikační činnost (pravidelně aktualizována na stránkách knihovny AV ČR – ASEP)

Články v recenzovaných časopisech a sbornících

Články v ostatních časopisech a sbornících, či části monografií

Ediční, editorská a redakční práce

Scénáře výstav

Referáty na konferencích a seminářích

Popularizační práce

Rozhovory pro media

Členství v profesních organizacích


Aktualizováno: 2009-06-12       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.