Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

PhDr. Daniela Brádlerová, PhD.

Datum narození  31. 5. 1971

Studium

Pracoviště

Archivní činnost

Vědecké zaměření

Účast na grantech

Publikační činnost

Monografie, studie, články v odborných časopisech

Články ve sbornících

Recenze

Popularizační články a stati

Inventáře

Zprávy a recenze

Spolupráce s TV


Aktualizováno: 2009-06-12       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.