Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

Doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.

.
Narozen
28. 10. 1929 Kněževes u Rakovníka
Studium
1950 Maturita
leden 1955 FF UK obor bohemistika – dějepis .
Zaměstnání
1955–1961 odborný pracovník Ústavu pro českou literaturu
1961–1970 jako vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu
1968–1970 uvolněn pro funkci místopředsedy Svazu českých spisovatelů
1966–1968 přednášel externě na FFUK a Pedagogické fakultě.
1971–1989 pracoval jako biletář, hlídač a topič u různých podniků.
prosinec 1989  vrátil se znovu do Ústavu pro českou literaturu,
od února 1990-2002 přednášel na FF UK jako docent literární vědy
Nyní je vědeckým pracovníkem v Masarykově ústavu AV ČR.
Knižní publikace
Antonín Sova (s J. Zikou) (1953)
Poezie na předělu doby (Vývojové tendence české poezie koncem let 80. a na počátku let 90. XIX století) (1964)
Slovník českých spisovatelů (Pokus o rekonstrukci dějin české literatury 1948–1979; uspořádal spolu s J. Grušou, I. Hájkem, P. Kabešem a J. Lopatkou, redigoval J. Brabec, samizdat 1979, Toronto 1982; 2. vyd. pod titulem Slovník zakázaných autorů, Praha 1991),
Dějiny české literatury IV. (Praha 1995, kapitoly o české literatuře 1929–1945)
Studie, úvahy (výběr)
Poznámky k diskusím o umění minulém a dnešním (Nový život, 1956)
A co básník – František Halas (Květen, 1957)
Jaroslav Seifert (Nový život, 1957)
J. S. Machar (in Básně, 1957)
Karel Hlaváček (in Básně, 1958)
St. K. Neumann kritik (in O umění, 1958)
Čapkovy Poznámky k tvorbě (in Poznámky k tvorbě, 1959)
Hrubínovy práce pro děti (in sborník Čtyři studie o F. Hrubínovi, 1960)
Antonín Sova (Česká literatura, 1961)
Bělinskij dnes (Plamen 1962008-12-11an="2">Problematika zkoumání literárního vývoje po roce 1945 (Česká literatura, 1962)
O básnickém díle Jaroslava Vrchlického (Česká literatura, 1962)
O české moderní poezii (in A co básník, 1963, v 2. vyd. 1964 upraveno)
Kurt Konrad (in Ztvárněte skutečnost, 1963)
K. M. Čapek Chod (in Kašpar Lén, mstitel, 1962)
Třináct let po Třiceti letech (polemika s L. Štollem, Literární noviny, 1963)
Poezie na rozcestí a Křídlovka (in Kritická ročenka 1962, 1963)
Vladimír Holan (in Jak číst poezii, 1963, nová verze v 2. vyd. 1969)
Bohumil Polan (in Živ2009-06-12
Souvislosti a konfrontace (Orientace, 1966)
Úvahy,prognózy a východiska (Orientace, 1966)
Hledání přítomného času (Orientace, 1966)
Česká próza v rozpacích (Orientace, 1966)
Česká literatura v l. 1939–1945 (Česká literatura, 1967)
Šaldova vůle k integraci (Orientace, 1967)
Integrační tendence v Šaldově kritickém díle (Česká literatura, 1967)
Česká literatura v l. 1929–1938 (Česká literatura, 1968)
Historická skutečnost a falešné vědomí (spolu s V. Effenbergrem, K. Chvatíkem a R. Kalivodou, Orientace 1968)
Cesty k svébytnosti české prózy (Orientace, 1968)
Dvě kapitoly z dějin české poezie let třicátých (Orientace, 1968) Záviš Kalandra (Orientace, 1969)
Ladislav Fikar (in Kámen na hrob, edice Petlice 1979, knižně Münchem 1988)
Dějiny, básník a mýtus (Spektrum 1979, reprint London 1979)
Z jiného světa (in M. Holubová Život posmrtný, 1980, knižně München–Paris 1986)
Karel Teige (Analogon, 1991)
80 let marných snah o vydání Masarykových spisů (Masarykův sborník 8, 1993)
Záviš Kalandra (in Intelektuál a revoluce, 1994)
Masaryk v interpretaci Václava Černého (in V. Černý – Život a dílo, 1996)
Konfliktní přijetí Hostovského románu Sedmkrát v hlavní úloze (in Návrat E. Hostovského, 1996)
Stoletá Moderní revue (Česká literatura, 1997)
Český surrealismus (Analogon, 1998)
Lidové noviny za války a okupace (in Lidové noviny a K. Poláček, 1998)
Karel Hlaváček (in Budu snít marně, 1998)
Modely kulturně politické tvorby (in sb. Československo 1918–1938, 1999)
Emanuel Chalupný, literární historik a kritik (in E. Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor, 1999)
Masaryk – demokracie – média (in Demokracie 2000, 1999)
Prolegomena k tvorbě české emigrace a krajanských obcí (Estetika, 1999)
Estetická norma a historie literatury v totalitním systému (in Zlatá šedesátá, 2000)
Co může nabídnout česká literatura světu (in Co daly naše země Evropě a lidstvu III, 2000)
Modely kritické reflexe moderní české literatury (in Česká literatura na konci tisíciletí. 2. kongres světové literární bohemistiky, 2001)
Diskurz Pátečníků (in Pátečníci a K. Poláček, 2001)
Příběh Masarykových spisů (in Mám jen knihy a skripta..., 2002)
Předmluva ke knize Záviše Kalandry České pohanství (2002)
Antisemitská literatura v době okupace (Revolver revue, 2002)
Protektorátní kultura pod tlakem kolaborantských projektů 1941–1945 (Soubobé dějiny, 2002)
Recenze, polemiky, intervievy v periodikách Nový život, Literární noviny, Květen, Plamen, Host do domu, Česká literatura, Orientace, Spektrum, Svědectví, Lidové noviny, Respekt, Právo, Revolver revue, Analogon ad.
Edice:
Spisy Antonína Sovy, Františka Halase, Františka Hrubína, Karla Teiga, Jaroslava Seiferta, T. G. Masaryka Uspořádal řadu výborů a antologií

Aktualizováno: 2008-12-11       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.