Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Mgr. Jan Bílek

Jan Bílek

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

Mgr. Jan Bílek

Narozen  1972

Studium

1978–1998 ZŠ, SŠ, VŠ

Praxe

Specializace

archivnictví, editologie, historie, vlastivěda

Expertní činnost

posudky článků pro recenzované časopisy a knihy projektů a jejich výsledků např. pro GA ČR, MŠMT ČR, MV ČR

Pedagogická činnost

Přehled o členství a funkcích v komisích, radách a vědeckých orgánech

Grantové projekty

Uspořádání konferencí, seminářů, prezentací, výstav aj.

Archivní pomůcky

podrobně viz PEvA (http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php)
1. Horák Josef, inventář fondu LAPNP 1990
2. Český Čtenář, inventář fondu LAPNP 1995
3. Javůrek Josef, inventář fondu LAPNP 1995
4. Kalfus Radim, inventář fondu LAPNP 1995
5. Myslík Julius, inventář fondu LAPNP 1995
6. Poštolka Kazimír, inventář fondu LAPNP 1995
7. Štuchal Jiří, inventář fondu LAPNP 1995
8. Československá ochrana ženských zájmů, inventář fondu LAPNP 1996 (s K. Bílkem)
9. Honzáková Anna, inventář fondu LAPNP 1996 (s K. Bílkem)
10. Minerva, inventář fondu LAPNP 1996 (s K. Bílkem)
11. Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen, inventář fondu LAPNP 1996 (s K. Bílkem)
12. Výbor pro volební právo žen, inventář fondu LAPNP 1996 (s K. Bílkem)
13. Ženská národní rada, inventář fondu LAPNP 1996 (s K. Bílkem)
14. Ženský klub český, inventář fondu LAPNP 1996 (s K. Bílkem)
15. Janovský Heřman, inventář fondu LAPNP 1997
16. Kalina Antonín Pravoslav, inventář fondu LAPNP 1997
17. Kramář Karel, inventář fondu LAPNP 1997
18. Zavřel František, inventář fondu LAPNP 1997
19. Boudyš Jan, inventář fondu LAPNP 1998
20. Holý Kamil, inventář fondu LAPNP 1998
21. Hrubý Adolf, inventář fondu LAPNP 1998
22. Pokorný František, inventář fondu LAPNP 1998
23. Rosůlek Jan Václav, inventář fondu LAPNP 1998
24. Veselý Antonín Pravoslav, inventář fondu LAPNP 1998
25. Glazarová Jarmila uspořádání části fondu LAPNP 1992 ... 1999–2000
26. Veselý František - převod fondu LAPNP

Spoluautorství úvodů k pomůckám archivního fondu

27. Maštálka Jindřich Gustav, úvod inventáře fondu LAPNP 1993
28. Edvard Beneš II/1–2 1939–1945, úvod inventáře fondu AÚTGM 2003 (spoluautoři J. Němeček, J. Soukup, I. Šťovíček)
29. Edvard Beneš III 1945–1948, úvod inventáře fondu AÚTGM 2003 (spoluautor I. Šťovíček)
30. Edvard Beneš I 1918–1938, úvod inventáře fondu AÚTGM 2004 (spoluautor I. Šťovíček)
31. Edvard Beneš IV/1–3 1884–1948, úvod inventáře fondu AÚTGM 2005 (spoluautoři Z. Jirsová, E. Maršoun, I. Šťovíček)

Seznam publikací

monografie

1. Jarmila Glazarová a Sobotka. Sobotka 2001. ISBN 80-238-7261-3

monografie – edice

2. Glazarová, Jarmila: Milý a milostný český jazyk. Projevy a pozdravy při festivalech Šrámkova Sobotka. Ed. Jan Bílek. Sobotka 2001. ISBN 80-238-7262-1
3. Korespondence T. G. Masaryk – Karel Kramář. Ed. Jan Bílek – Helena Kokešová – Vlasta Quagliatová – Lucie Swierczeková. Praha 2005. ISBN 80-86495-33-7
4. Ivan Šťovíček: Ediční teorie a metodika. Sborník autorových textů vydaný k jeho životnímu jubileu. Ed. Jan Bílek – Jan Kahuda. Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Historický ústav AV ČR, Praha 2008. ISBN 978-80-86495-49-1 (MÚA AV ČR, v.v.i.) a 978-80-7286-123-1 (HiÚ AV ČR, v.v.i.)

redakce

5. Karel Kramář (1860–1937): život a dílo. Moderní dějiny. Suplementum. 2. Red. Jan Bílek – Luboš Velek. Praha 2009, 783 s. ISBN 978-80-86495-58-3 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.), ISBN 978-80-7286-157-6 (Historický ústav AV ČR, v.v.i.), ISSN 1210-6860 (Moderní dějiny)

výběr z článků

1. Met peynen owe de weerelt 1567. Bulletin Společnosti Edvarda Beneše 2001, č. 14, s. 25–26
2. Nerušte víceletá gymnázia! Lidové noviny 19. 4. 2001, s. 1 a 10
3. Château Dětenice. Dějiny a současnost 2001, s. 55–56
4. Návštěva pátečníků v Lánech v roce 1926. In: Pátečníci a Karel Poláček. Sborník příspěvků ze sympozia Pátečníci a Karel Poláček. Rychnov nad Kněžnou – květen 2001. Albert, Boskovice 2001, s. 23–38
5. Bořivoj Dvořák a Jarmila Glazarová. In: Vodňany a Vodňasko. Vodňany, 2002, s. 151–156
6. Odevzdejte Národní listy! Potlačení vlivu aktivistické frakce mladočeské strany ve stranickém tiskovém orgánu v roce 1917. Historie a vojenství 1/2003, s. 59–70
7. Padesát let od úmrtí Fráni Šrámka. Zpravodaj ŠS 2003, č. 3, s. 1–2
8. S profesorem Stichem v Praze a v Českém ráji. LSK 2003, č. 2, s. 54–56
9. Sedmdesát let archivního fondu Edvard Beneš. Archivní časopis 2004, č. 3 a 4, s. 173–195 a 250–264. (I. Šťovíček ve spolupráci)
10. Zpráva o Archivu Ústavu T. G. Masaryka. Masarykův sborník 1999–2003, 11–12, Praha 2004, s. 564–565
11. Spisovatelka J. Glazarová v procesech s M. Horákovou a R. Slánským. In Politické procesy v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze. Jiří Pernes; Jan Foitzik (ed.). Brno 2005, s. 234–256
12. Fotografie v archivním fondu Edvard Beneš. Historická fotografie, Sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky 2005, s. 5–15 (s. E. Maršounem, I. Šťovíčkem)
13. Zpracování a zpřístupnění fotografií fondu E. Beneš – internetové archivnictví. Zpravodaj pobočky ČIS 49, 2005, s. 147–150
14. Zpráva o Archivu Ústavu T. G. Masaryka 2003–2005. MSb 2004–2006, 13, Praha 2006, s. 460–462
15. Korespondence v archivní pozůstalosti Edvarda Beneše. Moderní dějiny 16, 2008, s. 321–340 (ve spolupráci s I. Šťovíčkem)
16. Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky za rok 2008, Práce z dějin Akademie věd 1/2009, s. 77–80 (s kolektivem)
17. Zpráva o Archivu T. G. Masaryka, MSb 2006–2008, 14, Praha 2009, s. 505–507
18. Karel Kramář a Jindřich G. Maštálka. „Tys’ nebyl přítelem heroických rozhodnutí...“ In: Karel Kramář (1860–1937): Život a dílo. Moderní dějiny. Suplementum. 2. Ed. Bílek, Jan – Velek, Luboš. Praha 2009, s. 177–198
19. Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky za rok 2009, Práce z dějin Akademie věd 1/2010, s. 81–84 (s kolektivem)
20. Seminář o chemiku Bohuslavu Raýmanovi, Jičínský deník, 12. 10. 2010, s. 18.

výběr z edic

  1. Karel Čapek píše Zdeňku V. Tobolkovi. Zapomenutý archivní kus. Tvar 1999, č. 10, s. 14
  2. K historii ženského hnutí. Tvar 2000, č. 7, s. 14-15
  3. Nedokončený román Jarmily Glazarové. Tvar 2001, č. 14, s. 14 (s J. Bártovou)
  4. Cenzura vzpomínek Františka Kubky. Tvar 2001, č. 17, s. 14–15
  5. Štědrovečerní romance Jaroslava Havlíčka. Tvar 2002, č. 21, s. 19 (s N. Mlsovou)
  6. Vzpomínání na Oldru Sedlmayerovou. (edice z dopisů Pavly Mocové adresovaných Jarmile Glazarové). In: Paginae historiae, č. 10. Praha 2002, s. 279–292 (s J. Bártovou)
  7. Alice Masaryková: Několik vzpomínek. MSb 1999–2003, 11–12, Praha 2004, s. 432–434 (s I. Šťovíčkem)
  8. Vzájemná korespondence Edvarda Beneše a Karla Čapka. MSb 2004–2006, 13, Praha 2006, s. 347–369
  9. Ke vzájemné korespondenci Hany a Edvarda Benešových. BSEB, 2007, leden, č. 20, s. 25–28
  10. Výběrová edice vzájemné korespondence Emanuela Chalupného a Karla Kramáře. In: Karel Kramář (1860–1937): Život a dílo. Moderní dějiny. Suplementum. 2. Ed. Bílek, Jan – Velek, Luboš. Praha 2009, s. 367–383. (s V. Quagliatovou)

Filmové dokumenty

Aktualizováno: 2010-10-15       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.