Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.

Narozena  1970

Studium

Studijní pobyty

Zaměstnání

Vedlejší pracovní úvazek

Specializace

Granty

Pedagogická činnost

Bibliografie

Monografie a edice

Studie a články v odborných časopisech

Články ve sbornících

Recenze

Popularizační články a stati, spolupráce s TV a rozhlasem


Aktualizováno: 2009-06-12       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.