Hlavička MÚA

Pracoviště

G = Hlavní budova, Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8 ,

Zobrazit místo Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. na větší mapě

F = MSÚ, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1,

Zobrazit místo Masarykův ústav na větší mapě

N = Detašovaná pracovna Národní 3, 110 00 Praha 1,

Zobrazit místo Detašovaná pracovna MÚA AV ČR na větší mapě

B = Detašované pracoviště v Brně

Zobrazit místo Detašované pracoviště MÚA v Brně na větší mapě

Pracovníci MÚA AV ČR – abecedně

Abecední seznam pracovníků a spolupracovníků s kontakty

Jméno (odkaz ze jména: profil pracovníka) —
Linka — E-mail — Pracoviště

PhDr. Marie Bahenská, Ph.D. —
286 010 116 — bahenska(at)mua.cas.cz — G
Mgr. Jan Bílek
286 010 135 — bilek(at)mua.cas.cz — G
Mgr. Jan Boháček
286 010 134 — bohacek(at)mua.cas.cz — G
— F-->
PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D. —
286 010 114 — bradlerova(at)mua.cas.cz — G
PhDr. Pavel Brodský, CSc. —
234 612 217 — brodsky(at)mua.cas.cz — F
Doc. Eva Broklová, DrSc. —
234 612 205 — broklova(at)mua.cas.cz — F
Pavla Dedeciusová
222 828 203 — dedeciusova(at)mua.cas.cz - F
Doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. —
234 612 205 — vdoubek(at)post.cz — F
PhDr. Martin Franc, Ph.D. —
286 010 123 — franc(at)mua.cas.cz — G
PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D. —
234 612 222 — hajkova(at)mua.cas.cz — F
PhDr. Jan Hálek, Ph.D. —
286 010 113 — halek(at)mua.cas.cz — G
221 403 227 — halek(at)mua.cas.cz — N
PhDr. et Mgr. Pavel Horák
234 612 240 — pavlis.horak(at)seznam.cz — F
PhDr. Marta Hradilová
234 612 215 — hradilova(at)mua.cz — F
PhDr. Jan Chodějovský
286 010 120 — chodejovsky(at)mua.cas.cz — G
PhDr. Martina Jeránková, Ph.D. —
222 828 215 — jerankova(at)mua.cas.cz — F
Zuzana Jirsová
286 010 136 — jirsova(at)mua.cas.cz — G
PhDr. Milena Josefovičová
286 010 115 — josefovicova(at)mua.cas.cz — G
PhDr. Jiřina Kalendovská
605 969 168 - kalendovska(at)rect.muni.cz — B
Mgr. Eva Kalivodová
234 612 240 - eva.kalivodova(at)gmail.com — B
Dana Karfilátová
286 010 124, 234 612 233 — karfilatova(at)mua.cas.cz — G
Jaroslava Kaufmannová
234 612 204 — kaufmann(at)slu.cas.cz — F
Mgr. Hana Kábová
286 010 116 — kabova(at)mua.cas.cz — G
Mgr., Bc. Vojtěch Kessler
234 612 240 — vojtech.kessler(at)seznam.cz — G
PhDr. Helena Kokešová
286 010 117 — kokesova(at)mua.cas.cz — F
PhDr. Ota Konrád, Ph.D. —
234 612 221 — konrad(at)mua.cas.cz — F
Mgr. Lucie Kostrbová, Ph.D. —
286 010 112, 234 612 205 — kostrbova(at)mua.cas.cz — G, F
Mgr. Rudolf Kučera, Ph.D. —
222 828 222 — kucera(at)mua.cas.cz — F
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. —
286 010 115 — kunstat(at)mua.cas.cz — G
Mgr. Vlasta Mádlová
286 010 114 — madlova(at)mua.cas.cz — G
PhDr. Jana Malínská, Ph.D. —
234 612 221 — malinska(at)mua.cas.cz — F
PhDr. Michal Pehr, Ph.D. —
234 612 219 — pehr(at)mua.cas.cz — F
Mgr. Stanislav Petr
234 612 215 — spetr(at)mua.cas.cz — F
Věra Poštová
286 010 110 — sekretariat(at)mua.cas.cz — G
222 828 211, 234 612 218, — postova(at)mua.cas.cz — F
Mgr. Vlasta Quagliatová
286 010 136 — quagli(at)seznam.cz — G
Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. —
234 612 205 — rychlik(at)email.cz — F
Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D. —
234 612 240 — sommer(at)mua.cas.cz — F
Jindřich Stejskal
286 010 133 — stejskal(at)mua.cas.cz — G
Mgr. Josef Tichý
234 612 220 či 233 — tichy(at)mua.cas.cz — F
PhDr. Josef Tomeš
234 612 221 — tomes(at)mua.cas.cz — F
Mgr. Marie Tošnerová
234 612 217 — tosnerova(at)mua.cas.cz — F
PhDr. Michaela Tydlitátová
234 612 203 — tydlitatova(at)mua.cas.cz — F
Květa Valentová
234 612 233 — smiskova(at)mua.cas.cz — F
Mgr. Richard Vašek
234 612 222 — vasek(at)mua.cas.cz — F
PhDr. Luboš Velek, Ph.D. —
234 612 205, 286 110 112 — velek(at)mua.cas.cz — F
Bc. Eva Vondráčková
286 010 117, 234 612 203 — vondrackova(at)mua.cas.cz — G

Publikační činnost (ASEP)

Publikační činnost v MÚA

nahoru  ↑

Aktualizováno: 2010-11-16       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010