Hlavička MÚA

Publikace AAV

Publikace AAV – Časopis Práce z dějin Akademie věd

Časopis Práce z dějin Akademie věd

Obálka časopisu
Recenzovaný odborný časopis (od r. 2009) volně navazující na Práce z dějin Československé akademie věd, resp. z Archivu Akademie věd
  • Časopis je zaměřen na studie z dějin vědeckých institucí, zejména Akademie věd ČR a jejích předchůdců; přináší texty o životě a díle předních vědců.
    Zabývá se pramennou základnou k dějinám vědy, výběrem, zpracováním, zpřístupňováním a využíváním institucionálních a osobních archivních fondů a sbírek, spisovou službou a ediční činností.
    Věnuje se obecnějším tématům z archivnictví, dějin vědy a vzdělanosti, společenské reflexi vědy, koncepcím vědní politiky a vývoji vztahů mezi univerzitní a neuniverzitní vědou, a to i v širším mezinárodním kontextu.
  • Pravidelné rubriky: Studie, Edice, Archivní fondy, Kronika, Recenze a zprávy.
  • Periodicita: dvakrát ročně, vychází od r. 2009.
  • Kontakt na redakci: kabova(at)mua.cas.cz
  • Vydavatel: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8.
  • Evidenční číslo MK ČR E 18928. ISSN 1803-9448.

Pokyny pro autory (pdf), formulář licenční smlouvy (pdf) a formulář recenzního posudku (doc).

Redakce a redakční rada

Adresa redakce: Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8
Vedoucí redaktorka: Marie Bahenská (MÚA AV ČR)
Výkonná redaktorka: Hana Kábová (MÚA AV ČR)
Redakční rada: Jan Bílek (MÚA AV ČR), Daniela Brádlerová (MÚA AV ČR), Marek Ďurčanský (ÚDUK - AUK), Jan Chodějovský (MÚA AV ČR), Milena Josefovičová (MÚA AV ČR), Jan Kahuda (NA), Miroslav Kunštát (MÚA AV ČR), Robert Luft (Collegium Carolinum, Mnichov), Rita Majkowska (Archiwum Nauki PAN i PAU v Krakowie), Magdaléna Pokorná (HiÚ AV ČR), Radek Pokorný (SOkA Hradec Králové), Marie Ryantová (FF JU ČB), Emilie Těšínská (ÚSD AV ČR), Filip Tomáš (nakladatelství Filip Tomáš – Akropolis)
Zápis z ustavujícího zasedání redakční rady 21. 5. 2009 (pdf)

Distribuce

Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis, s. r. o., Zákaznické Centrum, Kounicova 976/2b, 659 51 Brno. Příjem objednávek: tel. 541 233 32, fax: 541 616 160, e-mail: zakaznickecentrum(at)mediaservis.cz; příjem reklamací: tel. 800 800 890. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele.
Cena jednoho čísla je 98 Kč, pro předplatitele 79 Kč, roční předplatné tedy činí 158 Kč.

Obsahy dosud vyšlých čísel


Aktualizováno: 2010-10-25       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010