Hlavička MÚA

Organizační struktura MSÚ

Masarykův ústav AV ČR: Úsek vydavatelský a distribuční

Úsek vydavatelský a distribuční

Činnost   |  Publikace   |  Pracovníci   |

Činnost

Nejrozsáhlejším edičním projektem Masarykova ústavu je kritické vydání sebraných spisů T. G. Masaryka, na nichž od roku 1995 spolupracuje s Ústavem T. G. Masaryka, o.p.s., v předpokládaném rozsahu 40 svazků, které by mělo zpřístupnit odborné i laické veřejnosti v úplnosti Masarykovu obsáhlou literární činnost. Na řadu spisů navazuje ediční řada Korespondence T. G. Masaryka. Ústav dále vydává publikace zabývající se činností a osobností TGM, historickými souvislostmi a dokumenty, sborníky z konferencí a spolupracuje při tom s dalšími příbuznými institucemi.

Publikace


Prodej publikací MÚA AV ČR

e-shopMSÚ
Prodej publikací MSÚ

e-shopAAV
Prodej publikací AAV

Naše publikace dodává firma Kosmas, na jejichž stránkách lze knihy objednat. (Pro hledání podle nakladatele použijte přímé odkazy výše nebo uveďte: u publikací AAV archiv akademie, u publikací MSÚ masarykův.)
Publikace lze také zakoupit u nás v odbytu publikací s 25% slevou – út a čt 9–11, nebo po tel. domluvě - 234 612 203 (E. Vondráčková).

Pracovníci

vedoucí
Mgr. Josef Tichý
telefon: 222 828 220, 222 828 233, e-mail: tichy(at)mua.cas.cz

prodej publikací
Pavla Dedeciusová
telefon: 222 828 211, e-mail: dedeciusova(at)mua.cas.cz — F


Aktualizováno: 2010-09-14       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010